четвер, 10 грудня 2015 р.

Рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

УЗГОДЖЕНО:
т.в.о. проректора облІППО
_________ Г.І. Ломакіна


Рекомендації щодо проведення ІІ (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з правознавства у 2015-2016 н. р.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації № 298 від 23.10.2015 року «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2015-2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України №  2/2-13-2480 -15 від 30.11. 2015 року «Про методичні рекомендації щодо проведення ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства»  12 грудня в області проводитиметься ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства серед учнів 9-11-х класів.
Вважаємо за доцільне нагадати: олімпіадні завдання будуть розміщені на офіційному сайті Донецького облІППО (http://ippo.dn.ua/zavdannja-ii-mis-kogo-rajonnogo-etapu-vseukrayins-kih-uchnivs-kih-olimpiad-u-2015-2016-nachal-nomu-roci/) о 8 годині 15 хвилин у день проведення олімпіади. У разі утруднень з отриманням завдань звертатися за телефоном (050)204-07-43 (Буренко Олексій Іванович). За наявності питань щодо змісту завдань − за телефоном. (050)-80-11-955 (Ірина Миколаївна Рибак). Наголошуємо, що доступ до завдань матимуть відповідальні за олімпіаду від міст та районів, які повинні отримати пароль від завідувача центру організаційно-методичного супроводу обдарованості Донецького облІППО (Малєєв Д. В.) не пізніше, ніж за три дні до олімпіади та підтвердити факт його отримання, а в день олімпіади – факт зняття завдань із сайту, кількість учасників по класах, факт початку та закінчення олімпіади на електронну адресу ЦОМСО Донецького облІППО: comsro_donippo@ukr.net.
Звертаємо вашу увагу на те, що змістовне наповнення завдань ІІ етапу учнівської олімпіади з правознавства буде орієнтовано на опрацювання учнями таких тем в межах шкільної програми за класами:
ü 9 клас – розділи 1-2 чинної програми за 9 клас;
ü 10 клас – частини 1 та 2 програми за 10 клас (академічний рівень) та засади цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального права в межах програми 9 класу;
ü 11 клас – завдання за курс 10 класу (за винятком фінансового, житлового, трудового та земельного права).
Крім того, потрібно звернути увагу на нормативно-правові документи, що регулюють відносини в межах вище зазначених питань, міжнародні стандарти в галузі прав людини.
Завдання ІІ етапу вимагатимуть від учнів не тільки суми фактичних знань, але й певного рівня осмислення основних правових дефініцій, закономірностей, процедур, правових процесів, виходячи з чинного законодавства; уміння самостійно будувати висновки й робити узагальнення. Критерії оцінювання для учнів зорієнтують їх на алгоритм виконання завдань.
Щодо перевірки теоретичних та практичних знань і вмінь варто орієнтуватися на таку структуру завдань:
- теоретичне питання;
-   робота з понятійним апаратом (визначення, порівняння, класифікація);
-   завдання з помилкою в тексті;
-   завдання, що мають відкриту форму відповіді (заповнити пропуски);
-   завдання, що передбачає характеристику правового порядку, явища чи правової процедури.
Учням будуть запропоновані юридичні задачі, що перевіряють уміння роз’яснювати правові норми відповідно до життєвих ситуацій.
Вважаємо за доцільне нагадати про те, що:
-       участь учнів в олімпіаді є добровільною;
-       у ІІ (міському, районному) етапі беруть участь переможці І (шкільного) етапу олімпіади;
-       Отримані олімпіадні завдання мають бути роздруковані на кожного учасника;
-       зошити для виконання олімпіадних завдань готує і штампує єдиним штампом освітній заклад, на базі якого відбувається олімпіада, чи відділ (управління) освіти;
-       шифрування робіт проводиться головою оргкомітету після завершення часу проведення (або після написання та здачі робіт усіма учасниками) олімпіади та перед перевіркою членами журі.
Перевірка та оцінювання виконаних учасниками олімпіади завдань здійснюється фаховим журі безпосередньо в день проведення олімпіади. Члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання, підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі записує своє прізвище і ставить підпис. Для забезпечення прозорості та об’єктивності слід таким чином організувати перевірку робіт, щоб кожен член журі відповідав за перевірку конкретного питання у всіх роботах паралелі.
Результати перевірки олімпіадних завдань у межах міста (району) мають бути оприлюднені не пізніше доби після проведення олімпіади.
До обласного оргкомітету у п’ятиденний термін після проведення олімпіади надсилаються:
-   звіт про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (додаток 1 до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області);
-   заявка встановленого зразка (додаток 2 до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області);
-   зошити з роботами переможців та учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, які набрали більше 50% балів за виконання олімпіадних завдань.
Матеріали надсилаються «Новою поштою» (м. Словʼянськ, пров. Парковий, 5, відділення № 4) на відповідальну особу за проведення олімпіади (Рибак І.М.) або передаються до відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Слов’янськ, пров. Комсомольський, 23, каб. 11.Вик. І.М. Рибак

(050)-80-11-955

понеділок, 7 грудня 2015 р.

8 клас. Відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Відповіді на завдання II (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
8 клас
1.Вирішить хронологічне рівняння (Кількість балів - 7 б., по 1 б. за кожний рік, 1 б. – за подію):
(рік прийняття акту про супрематію, проголошення Генріха VIII єдиним верховним главою церкви Англії) + (рік спалення Яна Гуса) (рік проголошення незалежності північних провінцій Нідерландів від Філіппа ІІ Іспанського) +  (рік утворення спеціального церковного суду - єпископської інквізиції) (рік битви при Гастінгсі, норманського завоювання Англії) = ___________________________________________________________
(визначте рік і важливу подію з всесвітньої історії епохи раннього Нового часу)
Відповіді:
1534 + 1415 – 1581 + 1215 – 1066 = 1517, оприлюднення Мартином Лютером 95 тез проти індульгенцій.

2. Заповніть таблицю, підібравши до кожної наведеної дати з переліку назву міста, де відбулася в цей час певна історична подія. Встановіть, складовими якого історичного явища є  ці події (Кількість балів – 10 б., по 1 б. за правильно підібране до дати місто, 2 б. – за встановлення історичного явища)
Дата
Місто
Дата
Місто
1591

1630

1593

1635

1594

1637

1596

1638

Історичне явище:
Біла Церква, Брацлав, Жовнин, Кодак, Кумейки, Переяслав, Солониця, Черкаси.
Відповіді:
1591 р. – Біла Церков (захоплення  загонами К. Косинського)
1593 р. – Черкаси (вбито К. Косинського)
1594 р. – Брацлав (захоплення загонами С. Наливайка)
1596 р. – Солониця (розгром козацько-селянського війська на чолі з С. Наливайком)
1630 р. – Переяслав (облога повстанцями на чолі з Т. Федоровичем (Трясилом) поляків)
1635 р. – Кодак (захоплення фортеці загоном на чолі з І. Сулимою)
1637 р. – Кумейки (поразка козацько-селянського війська на чолі з Павлом Бутом (Павлюком))
1638 р. – Жовнин (поразка козацько-селянського війська на чолі з Я. Острянином)
Історичне явище: козацько-селянські повстання кінця ХVI - початку XVII ст.

3. Знайдіть та виправте 13 помилок у запропонованих характеристиках історичних особистостей  (Кількість балів – 13 б.):
А. Володимир Святославович – великий князь Київський (980-1015). Після раптової смерті улюбленого брата Ярополка Володимир зайняв київський престол. У 988 році Володимир Святославович за підтримки Папи Римського хрестив Русь. Він віддав десяту частину всіх своїх багатств на будівництво Софійського собору, тому цей храм Києва іноді називають Десятинною церквою. Володимир Святославович захистив південні кордони Русі від войовничого  кочового ворога - від половців. У бою з ними й загинув князь Володимир Святославович близько 1015 р.
Б. Фернандо Магеллан (1480-1521) – іспанський мореплавець. Він мріяв дістатися до Молуккських островів, де сподівався знайти дорогоцінне хутро, мед та віск. З цією метою він на чолі експедиції з 5 кораблів вирушив у подорож в 1521 р. Карти того часу були неточними, тому замість Індії Магеллан дістався до Південної Америки, відкривши таким чином новий материк. Мандрівник знайшов протоку між Вогненної Землею і Південною Америкою, яку потім назвуть Панамським каналом. Під час подорожі Магеллан досягнув океану, названого пізніше Індійським. На Філіппінських островах він завантажив свої кораблі прянощами та, здійснивши першу в історії кругосвітню подорож, благополучно повернувся в Іспанію
Відповіді:
А.Володимир Святославович – великий князь Київський (980-1015). Після раптової смерті улюбленого брата (1. Вбивства) Ярополка Володимир зайняв київський престол. У 988 році Володимир Святославович за підтримки Папи Римського (2. імператорів Візантії Василія ІІ та Костянтина) хрестив Русь. Він віддав десяту частину всіх своїх багатств на будівництво Софійського собору (3.церкви Успіння Пресвятої Богородиці), тому цей головний храм Києва іноді називають (4. ніколи не називають) Десятинною церквою. Володимир Святославович захистив південні кордони Русі від войовничих кочовиків -  половців (5. Печенігів). У бою з ними й загинув (6.помер власною смертю) князь Володимир Святославович близько 1015 р.
Б. Фернандо Магеллан (1480-1521) – іспанський мореплавець (7.португальський мореплавець на іспанській службі). Він мріяв дістатися до Молуккських островів, де сподівався знайти дорогоцінне хутро, мед та віск (8. Прянощі). З цією метою він на чолі експедиції з 5 кораблів вирушив у подорож в 1521 р. (9. 1519 р.) Карти того часу були неточними, тому замість Індії Магеллан дістався до Південної Америки, відкривши таким чином новий материк (10. Магеллан не відкривав Америки). Мандрівник знайшов протоку між Вогненної Землею і Південною Америкою, яку потім назвуть Панамським каналом (11. Магеллановою протокою). Під час подорожі Магеллан досягнув океану, названого пізніше Індійським (12. Тихим). На Філіппінських островах він завантажив свої кораблі прянощами та, здійснивши першу в історії кругосвітню подорож, благополучно повернувся в Іспанію (13.загинув на Філіппінських островах)

4. Зазначте причини та наслідки історичних подій та явищ (Кількість балів – 20 б.

Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
Хрестові походи
2 б.
2 б.
Вторгнення монголів на чолі з ханом Батиєм на землі Київської Русі (України-Русі)
2 б.
2 б.
Кревська унія
2 б.
2 б.
Реформація в Європі
2 б.
2 б.
Утворення Запорізької Січі
2 б.
Відповіді:
Причини
Подія, явище
Наслідки
-              Прагнення католицької церкви поширити вплив на східні землі та прагнення збагачення;
-              сподівання селян здобути землю і волю;
-              релігійне піднесення, обіцянки церкви спокутувати гріхи
Хрестові походи
-              Зміна політичної карти Європи та Азії внаслідок утворення нових держав;
-              збагачення венеційських та генуезьких купців;
-              піднесення авторитету папства на початку походів;
-              взаємовплив західної і східної культур.
Розпад родо-племінного ладу у монгольських племен. Створення Чингісханом єдиної Монгольської держави військово-експансіоністського типу.
Князівства Київської Русі були знекровлені постійною війною з половцями; міжусобною боротьбою.
Феодальна роздробленість, сепаратизм, відсутність єдності і злагоди між окремими князями, їх невміння і небажання підпорядковувати свої інтереси загальній справі
Вторгнення монголів на чолі з ханом Батиєм на землі Київської Русі
Утворення Золотої Орди. руйнація і Занепад ролі міст в українських землях.
Занепад ремесла і торгівлі.
Значні демографічні втрати.
Знищення значної кількості представників руської еліти.
Водночас земля Русі не було безпосередньо включено до складу Золотої Орди, не було створено постійно діючого адміністративного апарату завойовників

-Наступ Тевтонського ордену на землі Литви і Польщі;
-прагнення польських феодалів отримати українські землі, а литовських – здобути економічні та політичні привілеї.
Кревська унія
-Втрата державного суверенітету Литви
-Поширення католицизму на Литву
-Розгром Тевтонського ордену
-Незадоволення католицькою церквою на ґрунті загострення соціальних суперечностей
Реформація в Європі
-Поява нового напрямку в християнстві – протестантизму;
-переклад Святого письма на німецьку та інші мови
-секуляризація земельних володінь католицької церкви в окремих землях;
-прискорення реформування католицької церкви.
-Необхідність організації оборони проти турецько-татарських набігів
-Посилення соціального та національного гноблення українського населення Польсько-Литовської держави, спроби втекти на «вільні» землі.
- Поширення уходництва, тобто сезонних походів в місця постійних промислів (уходів) в Дикому Полі з метою здобуття  засобів до існування.

Утворення Запорізької Січі
Подальший розвиток державотворчих традицій українського етносу, виникнення своєрідного військово-державного утворення, сутність якого полягає у самоврядній структурі народної самооборони і господарській формі самовиживання

5. Робота з поняттями та термінами (Кількість балів - 20 б.)
5.1. З назвою якої країни пов’язані ці терміни? (по 1 б. за країну)
А. Ромеї, василевс, кодекс, іконоборство.
Б. Маври, Реконкіста, Гранада, кортеси.
В. Генеральні штати, стани, Орлеан, «битва шпор».
Г. Плантагенети, палата общин, білль, Тюдори.
Д. «Вічний союз», кантони, цвінгліанство, Альпи.
Е. Дож, торгівля, республіка, «Золота книга».
Є. Бюргери, лютеранство, «12 статей», імперське рицарство.
Ж. Лісові гези, Республіка Об’єднаних провінцій, Лейден, Утрехтська унія.
З. Магнати, посольська ізба, фільварок, посполите рушення.
И. Умма, іслам, Омейяди, Аббасиди.
5.2. Дайте визначення понять: іконоборство, реконкіста, стани, фільварок, іслам (по 2 б. за визначення поняття)
Відповіді на завдання 5.1:
А. Візантія.
Б. Іспанія.
В. Франція.
Г. Англія.
Д. Швейцарія.
Е. Венеціанська республіка.
Є. Німеччина.
Ж. Нідерланди.
З. Річ Посполита.
И. Арабський халіфат.

6. Проаналізуйте історичне джерело за наступним планом: 6.1. Про яку подію розповідається? 6.2. Коли і де відбулася ця подія? 6.3. Про якого видатного історичного діяча розповідається в документі? Одним реченням дайте йому стислу характеристику. 6.4. Ким був автор документу? Одним реченням дайте йому стислу характеристику. 6.5. Як автор відносився до описуваної події? Який вплив на історію українського народу мала ця подія? (Кількість балів – 10 б., по 2 б. за відповідь на пункт плану)
«Похвалімо ж і ми, по силі нашій, хоч малими похвалами, того, хто велике і дивне діло сотворив, нашого вчителя і наставника, великого кагана нашої землі Володимира, онука старого Ігоря, а сина славного Святослава…
Сей каган наш Володимир славним од славних народився, благородним од благородних. І, дійшовши літ і снаги, змужнівши, в моці й силі вдосконалившись, мужністю й умислом дозрівши, єдинодержцем став землі своєї, підкоряючи під себе навколишні сторони — ті миром, а непокірні мечем. Отак, коли він у дні свої жив і землю свою пас правдою, мужністю і розмислом, навідав його Всевишній, глянуло на нього всемилостиве око благого Бога, і возсіяв розум у серці його. І осяг він суєту ідольської облуди і потребу знайти єдиного Бога, який сотворив усю тварь, видиму і невидиму. А що чув він завжди про благовірні землі грецькі, христолюбиві і сильні вірою, як вони єдиного Бога в Трійці почитають і йому поклоняються, як у них діються сили і чудеса і знамення, як церкви людьми повняться, як усі городи благовір'ям кріпляться, як усі люди щиро моляться, перед Богом схиляючись, то, се чуючи, зажадав він серцем, загорівся духом, щоб і собі стати християнином і землю свою до християнства навернути. Що й сталося».
Ідентифікація документу, історичної події, явища:
6.1. Прийняття християнства в якості державної релігії України-Русі (Київської Русі)
6.2. 988 р., Україна-Русь (Київська Русь)
6.3.Володимир Святославович, великий князь Київський (980-1015)
6.4. Іларіон, автор «Слова про закон і благодать».

7. Проаналізуйте наведене питання, знайдіть аргументи на користь кожної з тез  та визначте власну позицію. Свою думку обґрунтуйте (Кількість балів - 20 б.).
Православні братства: підтримка української православної церкви чи руйнування церковної ієрархії?
Критерії: 1.Знання про історичне явище (подію) – 5 б.
2. Аргументи на користь кожної з тез – 10 б.

3. Власне оціночне судження – 5 б.

Відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Відповіді на завдання II (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
9 клас
1.Вирішить хронологічне рівняння (Кількість балів - 7 б., по 1 б. за кожний рік, 1 б. – за подію):
(рік прийняття заключного акту Віденського конгресу) + (рік державного перевороту у Франції, усунення від влади режиму Директорії та створення Консулату) (рік Тільзитського миру) +  (рік початку Єгипетської кампанії Наполеона, битви біля Абукіра) (рік оголошення революційною Францією війни Австрії та початку війни першої коаліції) =______________________________________________________
(визначте рік і важливу подію з всесвітньої історії Нового часу)

Відповіді:
1815 + 1799 – 1807 + 1798 – 1792 = 1813, «битва народів» під Лейпцигом.

2. Заповніть таблицю, підібравши до кожної наведеної дати з переліку назву міста, де відбулася в цей час певна історична подія. Встановіть, складовими якого історичного явища є  ці події (Кількість балів – 10 б., по 1 б. за правильно підібране до дати місто, 2 б. – за встановлення історичного явища)
Дата
Місто
Дата
Місто
1700

1805

1738

1817

1784

1820

1791

1834

Історичне явище:

Київ, Кременець, Львів, Ніжин, Одеса, Переяслав, Харків, Чернігів.

Відповіді:
1700 р. – Чернігів (відкриття колегіуму)
1738 р. – Переяслав (відкриття колегіуму)
1784 р. – Львів (відкриття університету)
1791 р. – Кременець (відкриття учительської семінарії)
1805 р. – Харків (відкриття університету)
1817 р. – Одеса (відкриття Рішельєвського ліцею).
1820 р. – Ніжин (відкриття гімназії вищих наук)
1834 р. – Київ (відкриття університету)
Історичне явище: розвиток освіти на українських землях у XVIIІ - ХІХ ст.
3. Знайдіть та виправте 13 помилок у запропонованих характеристиках історичних особистостей (Кількість балів – 13 б.):
А. Петро Конашевич-Сагайдачний (близько 1582 – 1622) – видатний український історичний діяч, який пройшов шлях від рядового козака до гетьмана слобідського козацтва. Прославився як організатор морських походів проти Польщі. У 1620 р. П.Конашевич-Сагайдачний запросив до Києва римського кардинала Феофана, який відродив Київську митрополію. Новим митрополитом став Петро Могила. У 1622 році Сагайдачний разом з польським військом взяв участь у Хотинській війні проти турків. Козаки під  керівництвом П. Конашевича-Сагайдачного заставили турецького султана відмовитися від планів завоювання Європи та відвести війська за р. Дунай.
Б. Жорж Жак Дантон (1759 - 1794) – видатний французький політичний діяч, один з лідерів Французької революції. Народився в родині прокурора, тобто за соціальним походженням належав до другого стану. Адвокат за фахом. З 1789 р. брав активну участь у революційних подіях, обирався депутатом Законодавчих зборів від департаменту Жиронда, тому примкнув до жирондистів. Його політичними опонентами були якобінці. Під час повстання в Парижі у серпні 1792 р. допомагав королю Людовику ХVI його придушити. За це у 1793 р. король призначив його головою Комітету громадського порятунку. На чолі Комітету громадського порятунку виступав за посилення революційного терору. За наказом М. Робеспєра був висланий з країни до Пруссії.
Відповіді:
А.Петро Конашевич-Сагайдачний (близько 1582 – 1622) – видатний український історичний діяч, який пройшов шлях від рядового козака до гетьмана слобідського (1. реєстрового) козацтва. Прославився як організатор морських походів проти Польщі (2. Проти турків і татар). У 1620 р. П. Конашевич-Сагайдачний запросив до Києва римського кардинала (3. Єрусалимського патріарха) Феофана, який відродив Київську митрополію. Новим митрополитом став Петро Могила (4. Іов Борецький). У 1622 р. (5. 1621 р.) козацьке військо разом з поляками взяло участь у Хотинській війні проти турків. Козаки під  керівництвом П. Конашевича-Сагайдачного заставили турецького султана відмовитися від планів завоювання Європи та відвести війська за р. Дунай (6. Кордоном стала р. Дністер).
Б. Жорж Жак Дантон (1759 - 1794) – видатний французький політичний діяч, один з лідерів Французької революції. Народився в родині прокурора, тобто за соціальним походженням належав до другого стану (7.Третій стан). Адвокат за фахом. З 1789 р. брав активну участь у революційних подіях, обирався депутатом Законодавчих зборів,  примкнув до жирондистів (8.Якобинців). Його політичними опонентами були якобінці (9.жирондисти). Під час повстання в Парижі у серпні 1792 р. допомагав королю Людовику ХVI його придушити (10.очолив повстання). За це у 1793 р. король (11.Конвент) призначив його головою Комітету громадського порятунку. На чолі Комітету громадського порятунку виступав за посилення революційного терору (12.обмеження). За наказом М. Робесп’єра був висланий з країни до Пруссії (13.страчений).
4. Зазначте причини та наслідки історичних подій та явищ (Кількість балів – 20 б.
Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
Національно-визвольна війна проти іспанського панування в Нідерландах
2 б.
2 б.
Берестейська церковна унія
2 б.
2 б.
Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія
2 б.
2 б.
Поділи Речі Посполитої
2 б.
2 б.
Повалення якобінської диктатури у Франції
2 б.


Відповіді:
Причини
Подія, явище
Наслідки
-Національне гноблення з боку іспанського короля
-Недопущення нідерландської знаті до влади
-Переслідування кальвіністів
-Економічний визиск Нідерландів
Національно-визвольна війна проти іспанського панування в Нідерландах
-Перша успішна буржуазна революція
-Нідерланди поділені на дві держави – Голландію та Бельгію (визнали владу Іспанії)
-Формування двох націй – голландців-кальвіністів і фламандців-католиків
-У Голландії встановлено республіканську форму правління
-Початок бурхливого економічного розвитку у Голландії
-Прагнення католицької церкви розширити вплив і підпорядкувати православних Папі Римському
-Річ Посполита вважала єдину церкву чинником, що зміцнює державу, а унію як перехідний етап до окатоличення
Берестейська церковна унія
-Створення української греко-католицької церкви
-Загострення релігійних суперечностей
-Не відбулося обіцяного зрівняння в правах уніатів з католиками
-Після підписання миру з Османської імперією (1699) зникла потреба в козацтві
-Розпуск польським урядом козацького полкового устрою
-Повернення польської шляхти, що прагне відновити кріпацтво, на спустошені землі Правобережжя
Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія
-Придушення повстання спільними діями польських і російських військ
-Підпорядкування частини земель І,Мазепі, який збільшив кількість полків, призначав на посади вірних людей та роздавав землі старшині та українській шляхті .
-На початку ХУІІІ ст. Річ Посполита – арена боротьби за владу магнатсько-шляхетських груп
-«Золоті вольності» забезпечували польським панам необмежені права. Як наслідок, децентралізація країни
-Розорення країни внаслідок війн зі Швецією та Росією, народних повстань
Поділи Речі Посполитої
-Річ Посполита перестала існувати
-Землі розділені між Росією, Австрією та Пруссією
-Більшість українських земель опинилися під владою Російської імперії (крім Галичини, Буковини й Закарпаття, що відійшли до Австрії)
-Боротьба серед якобінців, що супроводжувалася наростанням терору
-Складна соціально-економічна ситуація в країні
-Постійні війни з коаліціями європейських держав
-Прагнення стабілізації шляхом встановлення твердої влади
Повалення якобінської диктатури у Франції
-Встановлення термідоріанського режиму
-Звільнення політичних в’язнів
-Скасування максимуму цін
-Прийняття нової Конституції 1795 р.
-Стабілізація внутрішнього та зовнішнього становища в країні

5.  Робота з поняттями та термінами (Кількість балів - 20 б.).
5.1. З назвою якої країни пов’язані ці терміни? (по 1 б. за країну)
А. Урок, закуп, їзгої, посадник.
Б. Баскак, Сарай, улус, ярлик.
В. Диван, Гіреї, хан, мурза.
Г. Ставропігія, магдебургське право, «золотий спокій», універсал.
Д. Смутні часи, «Семибоярщина», прикази, церковний розкол.
Е. Огороджування, промислова революція, Уатт, «Білль про права».
Є.  Колоністи, «Бостонське чаювання», Конгрес, плантація.
Ж. Санкюлоти, «Непідкупний», Директорія, реставрація.
З. Епоха Бідермайера, бундестаг, Митний союз, юнкери.
И. Габсбурги, «великий інквізитор Європи», дистрикти, Шонбрун.
5.2. Дайте визначення понять: ізгой, магдебургське право, огороджування, Смутні часи, реставрація (по 2 б. за визначення поняття).
Відповіді на завдання 5.1:
А. Русь – Україна (Київська Русь).
Б. Золота Орда.
В. Кримське ханство.
Г. Річ Посполита.
Д. Московське царство.
Е. Англія.
Є.  США.
Ж. Франція.
З. Німеччина.
И. Австрія.
6. Проаналізуйте історичне джерело за наступним планом: 6.1. Про яку подію розповідається? 6.2. Коли і де відбулися описувані події? 6.3. Про якого  історичного діяча-українця розповідається в документі? Одним реченням дайте йому стислу характеристику. 6.4. З якого твору наведений уривок?  Яку позицію займав автор до викладених подій? 6.5. Який вплив на історію українського народу мав цей твір? (Кількість балів – 10 б., по 2 б. за відповідь на пункт плану)
 «у Червні місяці року 1723-го туди од Колегії відправлено: Полковника Полуботка, Суддю Генерального Черниша, Писаря Генерального Семена Савича і Бунчукових Товаришів…та з ними Канцеляристів Військових…. Урядники тії, прибувши до Петербурга і ставши перед Государя свого навколішки, просили його якнайпереконливіше помилувати отчизну їхню, погноблену вкрай податками і всякого роду утисками од Бригадира Вельямінова та його Колезьких урядників, і просили ще поновити права їхні й привілеї, договірними статтями та мировими Царськими грамотами потверджені, і щоб згідно з ними дозволено їм вибрати собі Гетьмана вільними голосами.
Перевівши Тайна Канцелярія у дознаннях своїх більше як чотири місяці, 10 числа Листопада засудила урядників Малоросійських на дожиттєве ув'язнення і позбавлення майна їхнього на користь Государя та його скарбниці. І коли оголосили їм учинений нею про те вирок, то Полковник Полуботок присутньому при тому Государеві Імператорові сказав: «…Народ наш, бувши одноплемінний і одновірний твоєму народові, підсилив його і звеличив царство Твоє добровільною злукою своєю... Поневолювати народи і володіти рабами та невільниками є справа Азіатського тирана, а не Християнського Монарха, який мусить славитися і направду бути верховним батьком народів. Я знаю, що на нас чекають кайдани і понурі в'язниці, де виморять нас голодом і утисками за звичаєм московським, але, поки ще живу, кажу Тобі правду, о Государю, що прийдеться складати Тобі звіт неодмінно перед Царем усіх царів, Всемогутнім Богом, за погибель нашу і всього народу».
Ідентифікація документа, історичної події, явища:
1.      «Коломацькі чолобитні»
2.     1723 р., Лівобережна Гетьманщина, Російська імперія.
3.     Наказний гетьман Павло Полуботок.
4.     Невідомий автор «Історії Русів».
7. Проаналізуйте наведене питання, знайдіть аргументи на користь кожної з тез  та визначте власну позицію. Свою думку обґрунтуйте (Кількість балів: 20 б.)
Уніатська (греко-католицька) церква на початку ХІХ ст: етнозберігаючий чинник західних українців  чи провідник імперської політики в Королівстві Галіції та Лодомерії?

Критерії: 1.Знання про історичне явище (подію) – 5 б.