четвер, 26 лютого 2015 р.

Завдання ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 11 клас

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ВІДДІЛ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАВДАННЯ III (ОБЛАСНОГО) ЕТАПА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ
2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
11 клас

1.      Знайдіть зв'язок між наведеними датами, визначивши історичну подію, явище, процес, що їх об’єднує, дайте короткий коментар до неї ( 20 б.) :
Дати
Подія, явище, процес та коментар до них
313 р.
324 р.
325 р.

1238 р.
1242 р.
1410 р.

1640 р.
1642 р.
1649 р.

1775 р.
1792 р.
1831 р.

1864 р.
1868 р.
1873 р.

1929 р.
1931 р.
1933 р.

Березень 1936 р.
Березень 1938 р.
Березень 1939 р.

24 січня –17 лютого 1944 р.
26 березня – 14 квітня 1944 р.
13 липня –29 серпня 1944 р.

червень 1945 р.
серпень 1945 р.
лютий 1947 р.

грудень 1946 р.
лютий 1948 р.
травень 1949 р.


2.Знайдіть зв'язок між історико-географічними об´єктами. Який географічний об´єкт є зайвим? Свою відповідь обґрунтуйте ( 10 б.) :
А. Томаківка, Базавлук, Чортомлик, Коломак, Підпільна
Б. Аустерлиц, Малоярославець, Березина, Лейпциг, Ватерлоо
В. Вінниця, Проскурів, Житомир, Станіслав, Кам’янець-Подільський
Г.Станіславська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська області
Д.Бельгія, Франція, ФРН, Італія, Польща

3.Використовуючи підказки, що наведені нижче, визначить та назвіть прізвища видатних історичних діячів. Пояснить, про які події, що пов'язані з даним героєм, йде мова у підказках (14 б.)
А.        Він був воєначальником і брав участь у війні проти гітлерівської Німеччини. Його армія під напором переважаючих сил супротивника відступала. Від вищого командування він одержав завдання не дати ворогові захопити стародавнє місто. Полководець розумів, що сил для оборони занадто мало. Він просив військове й політичне керівництво дозволити йому залишити місто, але одержав відмову. Його війська потрапили в оточення, а сам він був смертельно поранений.
Б.         Цей історичний діяч був командуючим партизанською армією. Рух опору, котрий він очолював, був, насамперед, національно-визвольним. У роки Другої світової війни його армія воювала проти фашистської Німеччини, однак після відступу німецьких військ почала бойові дії проти радянських військ. Його смерть знаменувала собою закінчення підпільної боротьби проти режиму.
В.        Цей історичний діяч був командуючим партизанською армією. За бойові заслуги йому було надано звання генерал-майора. Його партизанська дивізія пройшла з боями по тилах німецько-фашистських військ більше 10 тисяч кілометрів і розгромила численні гарнізони. Бойові рейди, які він зробив у тилу фашистів, надали велику допомогу регулярної армії, яка звільняла від супротивника свою батьківщину.
Г.         На протязі тривалого часу очолював одну з авторитетних у світі держав. У 20-ті роки послідовно виступав за знищення Радянської держави. Однак у роки Другої Світової війни був ініціатором союзу з СРСР та створення антигітлерівської коаліції. Його виступ в одному з університетів вважають початком «холодної війни».
Д.        Один з керівників світового комуністичного руху, претендував на першість серед держав третього світу. Очолював антиколоніальну боротьбу свого народу та був першим правителем нової незалежної країни. У внутрішній політиці проголосив курс «Трьох червоних прапорів» та «Великої культурної революції». Роки його правління характеризувалися жорстокими репресіями та встановленням культу особи.
Е.         Цей історичний діяч брав участь у масових репресіях проти власного народу. Однак після того, як став правителем величезної держави, зробив спробу повернути країну на шлях демократичного розвитку. Його правління ознаменувалося появою нового покоління письменників, художників, кінематографістів, яке одержало назву від того десятиліття, у котрому почало свій творчий шлях. Він провів ряд не дуже ефективних економічних реформ. Його супротивники склали проти нього змову й відправили у відставку. 
Є.        В роки Другої світової війни він був командувачем партизанським визвольним рухом, провідну роль у якому відігравала його партія. Після перемоги над гітлерівською Німеччиною його країна була проголошена республікою, а він сам її очолив. Але незабаром виявилося, що молода держава опинилася під впливом Радянського Союзу. Між тім, наш герой шукав свій шлях до соціалізму. Він бачив його в самоврядуванні та «керованому» плюралізмі. Така «самодіяльність» не сподобалась Москві, котра практично повністю розірвала усі відношення з цім історичнім діячем.

4.Проаналізуйте відомі «крилаті вислови». Які історичні події вони відображають. Коли і за яких обставин вони були сказані?
А. «Це ще не кінець, і, навіть, не початок кінця. Це тільки кінець початку».
Б. «Продажна дівка імперіалізму»
В. «Моя політика ґрунтується не на якійсь економічній теорії, а на тому, на чому була вихована я сама і мільйони таких людей, як я: на чесній праці за чесну оплату».
Г. «Конституція існує тільки для зарубіжжя»

5. Розкрийте значення понять (8 б.):
А. Євроінтеграція                           Б. Раднаргоспи
В. Маккартизм                                Г. Номенклатура

6. Роздивіться картину відомого художника Вільяма Орпена. Яку подію першої половини ХХ ст. вона ілюструє? Назвіть головних дійових осіб, зображених на малюнку. Якої мети хотіли досягнути учасники зібрання?  Проаналізуйте основні умови підписаного договору. Які наслідки мало підписання цього договору? (20 б.)7. Опрацюйте матеріали:
А.Уривок з ноти польському послу в Москві В. Гжибовському:  «Радянський уряд не може … байдуже ставитися до того, що єдинокровні українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще, залишитися беззахисними»;
Б.Висновки істориків Д. Боффа (приєднання західноукраїнських земель до СРСР як анексія), О. Субтельного (формальне інкорпорування, назване «возз’єднанням»), С. Кульчицького (возз’єднання, що носило характер акції окупаційного типу);
В.Твердження канадського історику українського походження О. Геруса: «Об'єднання всіх українських етнічних територій мало глибокий психологічний і культурний вплив на розділених до того часу українців…Інтеграція й асиміляція західних українців у радянську систему з їхньою відмінною політичною, культурною та релігійною спадщиною виявилася, всупереч волі режиму, процесом двобічним. У той час, як західні українці піддавалися систематичній комунізації, східні, або радянські українці відкривали ідеали й цінності своїх західних співвітчизників».
Охарактеризуйте умови, в яких відбувалася ця подія, та її наслідки. Яка оцінка поді, на вашу думку, є більш аргументованою? Відповідь обгрунтуйте (20 б.)
Критерії оцінювання: а) історичні  умови –  3 б.; б) аналіз документу –  5 б.;
в)формулювання оціночного судження – 3 б.; г) аргументація –  5 б.;
д)логіка викладу, грамотність – 2 б.;  е) ерудиція – 2 б.


Немає коментарів:

Дописати коментар