четвер, 26 лютого 2015 р.

Завдання ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 кл.

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ВІДДІЛ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАВДАННЯ III (ОБЛАСНОГО) ЕТАПА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ
2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
8 клас

1.      Знайдіть зв'язок між наведеними датами, визначивши історичну подію, явище, процес, що їх об’єднує, дайте короткий коментар до неї ( 20 б.) :
Дати
Подія, явище, процес та коментар до них
490 р. до н.е.
480 р. до н.е.
479 р. до н.е.

264-241 рр. до н.е.
218-201 рр. до н.е.
149-146 рр. до н.е.

429-534 рр.
443-534 рр.
493-553 рр.

907 р.
941 р.
970-971 рр.

1016 р.
1072 р.
1113 р.

1362 р.
1380 р.
1480 р.

1492 р.
1519 р
1531 р.

1578 р.
1586 р.
1632 р.

1625 р.
1630 р.
1649 р.

1618 р.
1632 р.
1648 р.


2.      Знайдіть зв'язок між історико-географічними об´єктами. Який географічний об´єкт є зайвим? Свою відповідь обґрунтуйте ( 10 б.) :
А. Аттика,  Беотія, Лаконіка, Лідія, Фессалія
Б. Булгар, Ітіль, Доростол, Саркел (Біла Вежа), Тмутаракань
В. Слейс, Кресі, Пуатьє, Орлеан, Азенкур
Г.Подільське, Чернігівське, Руське, Брацлавське, Волинське воєводства
Д. Килия, Хотин, Синоп, Трапезунд, Кафа

3.Використовуючи  підказки, що наведені  нижче, визначить та назвіть  прізвища  видатних історичних діячів. Пояснить, про які події, що пов’язані з даним героєм, йде мова у підказках (14 б.)
А.        Він був засновником великої держави, але не поклав початок нової монархічної  династії. Складений їм торговельний договір з Візантією був найбільш корисним для його країни за весь час її  існування. Його загадкова смерть знайшла відображення у всім відомих пам’ятках світової літератури.
Б.         Один з активних діячів європейської Реформації. Засновник нової монархічної династії. Його весілля перетворилося на криваву бійку. Цей відомий борець проти католицизму відмовився від своїх ідеалів заради королівського трону.
В.        Засновник однієї з найбільш ортодоксальних релігійних організацій. З його точки зору, для захисту католицтва можна використовувати будь-які, навіть злочинні засоби. За його ініціативою для контролю над розумом було створено безліч цивільних (світських) учбових закладів, у яких здобувала освіту дворянська молодь Західної Європи, Польщі, а також козацтво України.
Г.         Його національність й доси не визначена, але на службу він був найнятий Іспанською Короною. Він мав знайти новий торгівельний шлях до Індії. До вирішення цієї проблеми він підійшов з точки зору найбільш сучасних на ті часи уявлень про будову Землі, але його знання  з географії були досить фрагментарні.
Д.        Цій історичний діяч на землях, які територіально належали лютому ворогу його народу, збудував фортецю, яка стала предтечею унікальної християнської республіки. Усе своє життя присвятив боротьбі проти чужоземної навали, але потрапив до ворога у полон. Після жахливих тортур його було страчено. Славетне   життя та мученицька смерть зробили з нього героя народної творчості.
Е.         Представник найстарішого дворянського роду, він віддав перевагу не світській, а духовній кар’єрі. Посів одно з найвищих  місць у католицької ієрархії та перетворився у фактичного правителя європейської країни. Його ідеалом була сильна держава із необмеженою владою монарха. За його наказом було знищено чисельні феодальні замки та заборонено дуелі між дворянами.
Є.        Морський розбійник, що за піратські напади одержав дворянський титул та звання адмірала. Брав активну участь у найкрупнішій морській битві кінця XVI століття. Здійснив другу в історії подорож навколо земної кули, його ім’ям названо найширшу у світі протоку

4.Проаналізуйте відомі «крилаті вислови». Які історичні події вони відображають. Коли і за яких обставин вони були сказані (8 б.)
А. «Піти в Каноссу»
Б. «Хоробрий воїн знищить десятьох, мудрий – ціле військо»
В. «Подавати хліба духовні»
Г. «Виб’ю з лядської неволі весь руський народ… А стану над Вислою, скажу дальнім ляхам: сидите, мовчите, ляхи».

5. Розкрийте значення понять (8 б.):
А. Феодальні відносини.   Б. «Сім вільних мистецтв»
В. «Революція цін».           Г. Право ставропігії.

6. Роздивіться гравюру чеського графіка Вацлава Холлара «Проголошення миру…». Яку подію середини ХУІІ ст. вона ілюструє? Назвіть причини і періоди війни, що передувала підписанню вищеназваного миру. Проаналізуйте основні умови підписаного договору. Які наслідки для європейського розвитку принесло підписання миру? (20 б.)7. На основі аналізу документу висловіть свою точку зору щодо впливу прийняття Конституції 1710 р. на українське державотворення взагалі та розвиток Гетьманщини зокрема. Аргументуйте її (20 б.)
У «Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» 1710 р. наголошувалася необхідність обмеження гетьманської влади, оскільки саме «через те самодержавство, невластиве гетьманському урядуванню, виросли численні в Запорозькому війську незлагоди, розорення прав і вольностей, посполите утяження».
Український історик О. Оглоблін вважав прийняття Бендерської Конституції «другою поразкою гетьмана І. Мазепи». І. Крип’якевич писав, що творці Конституції не виявили «широкого політичного світогляду». Сучасні українські історики доводять, що у Конституції вперше в Європі була надана реальна модель держави, що базувалася на демократичних засадах суспільного життя.
Критерії оцінювання:
а)історичні  умови –  3 б. ; б) аналіз документу –  5 б.; в) формулювання оціночного судження – 3 б.

г) аргументація –  5 б.; д) логіка викладу, грамотність – 2 б.; е) ерудиція – 2 б.

Немає коментарів:

Дописати коментар