четвер, 26 лютого 2015 р.

Завдання ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії, 9 клас

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ВІДДІЛ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАВДАННЯ III (ОБЛАСНОГО) ЕТАПА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ
2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
9 клас
1.Знайдіть зв'язок між наведеними датами, визначивши історичну подію, явище, процес, що їх об’єднує, дайте короткий коментар до неї ( 20 б.) :
Дати
Подія, явище, процес та коментар до них
334 р. до н.е.
333 р. до н.е.
331 р. до н.е.

622 р.
630 р.
632 р.

965 р.
1036 р.
1111 р.

1534 р.
1536 р.
1571 р.

1669 р.
1672 р.
1687  р.

1722 р.
1734 р.
1764 р.

1734 р.
1750 р.
1768 р.

1805 р.
1807 р.
1809 р.

1805 р.
1834 р.
1865 р.

1816 р.
1833 р.
1848 р.

2.                 Знайдіть зв'язок між історико-географічними об´єктами. Який географічний об´єкт є зайвим? Свою відповідь обґрунтуйте ( 10 б.) :
А. Ур,  Урук, Лагаш, Ашшур, Ніппур
Б. Перемишль, Теребовля, Львів, Звенигород, Галич
В.Суми, Лубни, Ахтирка, Харків, Ізюм.
Г. Віргінія, Джорджія, Луїзіана, Пенсільванія, Массачусетс
Д.Холмщина, Підляшшя, Тернопільщина, Бессарабія, Фінляндія

3. Використовуючи підказки, що наведені нижче, визначить та назвіть прізвища видатних історичних діячів. Пояснить, про які події, що пов’язані з даним героєм, йде мова у підказках (14 б.)
А.        Він був керівником одної з перших буржуазних революцій. Очолив революційну армію, яка у ході багаторічної громадянської війни нанесла поразки збройним силам короля. Після перемоги революції він фактично очолив державу, яка була проголошена республікою, але після його смерті у країни була реставрована монархія.   
Б.         Активний учасник однієї з перших буржуазних революцій в Європі. Почавши службу в чині молодшого лейтенанта артилерії, він дослужився до звання бригадного генерала. В результаті перевороту захопив владу і став одноосібним правителем великої держави. Вів численні переможні війни. Проте одна з його військових кампаній завершилася трагічно. Це стало початком його політичної смерті.
В.        Він першим запропонував створення мережі метеорологічних станцій по всій державі. Цій історичний діяч був ініціатором створення одного з перших у Європі Міністерства народної освіти. З його ім’ям пов’язують заснування та відкриття   відомого й по цій час  університету.
Г.         Цій історичний діяч здійснював політику возз'єднання своїй країни «залізом і кров'ю». Коли він став керманичем могутньої держави, він уклав союзні договори з Австро-Угорщиною і з Італією, чим спровокував розкол Європи на два ворожі табори.
Д.        Випускник Харківського і викладач Київського університетів. Великий друг Т.Г. Шевченко. Активний учасник першої української таємної суспільно-політичної організації. Автор одного з програмних документів цієї організації.
Е.         Цій історичний діяч був вождем одного з самих радикальних напрямків  буржуазного революційного руху. Коли він та його товариші прийшли до влади, буржуазна революція досягла свого найвищого розмаху. Він хотів, щоб його вважали справжнім другом народу. Його вбила жінка, яка мріяла реставрувати монархію.
Є.        Цій історичний діяч очолив спеціальну колегію з 8 осіб. Основне завдання цього органу полягало в ліквідації державних інституцій автономного утворення, яке було складової частиною величезної деспотичної країни. Він провів загальну ревізію земельної власності, ліквідував традиційній суд, змінивши його загальним імперським судом. 
4. Проаналізуйте відомі «крилаті вислови». Які історичні події вони відображають. Коли і за яких обставин вони були сказані? (8 б.)
А. «Якщо Франція чхає, вся Європа хворіє»
Б. «Німеччина дивіться не на лібералізм Пруссії, а на її могутність»
В. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…»
Г. «Рух за відродження… також починається від поодиноких людей»

5. Розкрийте значення понять (8 б.):
А. Староукраїнство        .   Б. Протекціонізм
В. Лібералізм.                     Г. Тимчасовозобов’язані селяни
6. Один із політиків писав про події, що передували зібранню, зображеному на картині художника Жана-Батиста Ізабе: «Це хвороба, яку потрібно вилікувати, вулкан, що потрібно загасити, гангрена, яку потрібно випалити розпеченим залізом…». Роздивіться картину. Яку подію міжнародних відносин першої половини ХІХ ст. вона ілюструє? Назвіть головних дійових осіб, зображених на картині. Якої мети хотіли досягнути учасники зібрання?  Які основні рішення були вироблені під час засідань? Яке значення для розвитку європейських країн вони мали?
      
7. Проаналізуйте уривок зі Статуту Кирило-Мефодіївського братства:
«Главные идеи
1. Принимаем, что духовное и политическое соединение славян есть истинное их назначение, к которому они должны стремиться.
2. Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белоруссами, поляков, чехов с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар.
3. Принимаем, что каждое племя должно иметь правление народное и соблюдать совершенное равенство сограждан по их рождению, христианским вероисповеданиям и состоянию.
4. Принимаем, что правление, законодательство, право собственности и просвещение у всех славян должны основываться на св[ятой] религии господа нашего Иисуса Христа…
9. Как все общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с евангельскими правилами любви, кротости и терпения; правило же: «Цель освящает средство» общество признает безбожным».
Визначте, яку форму правління, державного устрою та політичного режиму братчики вважали найбільш перспективною для українського народу. До якої суспільно-політичної течії (слов’янофіли, українофіли) можна віднести кирило-мефодіївців? Свою точку зору обґрунтуйте.
Критерії оцінювання:  а) історичні  умови –  3 б.;  б) аналіз документу –  5 б.;
в)формулювання оціночного судження – 3 б.; г) аргументація –  5 б.;
д)логіка викладу, грамотність – 2 б.; е) ерудиція – 2 б.


Немає коментарів:

Дописати коментар