понеділок, 7 грудня 2015 р.

10 клас. Відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Відповіді на завдання II (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
10 клас
1.Вирішить хронологічне рівняння (Кількість балів - 7 б., по 1 б. за кожний рік, 1 б. – за подію):
(рік підписання Версальського мирного договору з Німеччиною) + (рік підписання англо-французької угоди «Сердечна згода») +  (рік затвердження на Лондонській конференції репараційного плану Дауеса ) (рік укладення Договору дев'яти держав на Вашингтонській конференції) – (рік укладення англо-російської угоди, приєднання Росії до Антанти)               =  _________________________________________________________________
    (визначте рік і важливу подію з всесвітньої історії першої половини ХХ ст.)
Відповіді:
1919 + 1904 + 1924 – 1922 – 1907 = 1918, Комп’єнське перемир’я, завершення Першої світової війни.

2. Заповніть таблицю, підібравши до кожної наведеної дати з переліку назву міста, де відбулася в цей час певна історична подія. Встановіть, складовими якого історичного явища є  ці події  (Кількість балів – 10 б., по 1 б. за правильно підібране до дати місто, 2 б. – за встановлення історичного явища)
Дата
Місто
Дата
Місто
05 (18) грудня 1917 р.

14 (27) січня 1918 р.

11 (24) грудня 1917 р.

16 (29) січня 1918 р.

07 січня (20 січня) 1918 р.


27 січня (9 лютого) 1918 р.

09 (22) січня 1918 р.


28 січня (10 лютого) 1918 р.

Історичне явище:

Бахмач, Брест-Литовськ, Житомир, Київ, Крути, Петроград, Полтава, Харків.

Відповіді:
05 (18) грудня 1917 р. – оголошення РНК більшовицької Росії війни Центральній Раді
11 (24) грудня 1917 р. – Харків (відкриття Всеукраїнського з'їзду рад, що проголосив утворення Радянської Української Народної Республіки як автономії радянської Росії).
07 січня (20 січня) 1918 р. – Полтава (захоплена більшовиками).
09 (22) січня 1918 р. – Київ (IV Універсал, проголошення незалежності Української Народної Республіки від Росії).
14 (27) січня 1918 р. – Бахмач (початок наступу на Київ об’єднаних більшовицьких загонів на чолі з М. Муравйовим)
16 (29) січня 1918 року – Крути (загибель у бою з більшовиками Студентського Куреня)
27 січня (9 лютого) 1918 р. – Брест-Литовськ (підписання мирного договору між УНР та Центральними державами)
28 січня (10 лютого) 1918 р. – Житомир (Українська Центральна Рада переїхала до міста після зайняття Києва більшовиками)
Історичне явище: перша радянсько-українська війна
3. Знайдіть та виправте 13 помилок у запропонованих характеристиках історичних особистостей (Кількість балів – 13 б.):
А. Отто фон Бісмарк (1815-1898) – видатний німецький державний і політичний діяч. Незважаючи на походження з родини селян, закінчив Берлінський університет, був обраний до парламенту Пруссії. У 1862 р. за ініціативою ліберальної частини парламенту Бісмарк був призначений на посаду прем'єр-міністра Пруссії та міністра зовнішніх справ. «Залізом і кров’ю», тобто шляхом війн з Росією, Австрією, Францією  створив Німецьку імперію. На посаді рейхсканцлера Німецької імперії започаткував культуркампф – рух на підтримку католицької церкви, наслідками якого стали заборона громадянського шлюбу та державних шкіл. За ініціативою Бісмарка з 1878 по 1890 рр. у Німеччині була дозволена діяльність соціалістичних і соціал-демократичних організацій. Але через перемогу на виборах в рейхстаг консерваторів у 1890 р. О. Бісмарк був вимушений піти у відставку.
Б. Іван Франко (1856 – 1916) – видатний український громадський і культурний діяч, письменник, поет, публіцист. Під час навчання на філософському факультеті Київського університету, став прихильником «громадівського соціалізму» М. Драгоманова, за листування з яким був заарештований. У 1890 р. став засновником РУП (Революційної української партії), яка була першою українською політичною партією європейського зразка. Але в основу програми цією партії були покладені соціалістичні ідеї, відмова від прагнення до соборності всіх українських земель. У 1904 р., розчарувавшись у соціалізмі,  І. Франко створив Українську націонал-демократичну партію.  Але він й надалі погоджувався з М. Драгомановим, який пов’язував долю України з долею Росії. Саме він почав вживати термін  «русини» відносно українців Галичини.
Відповіді:
А.Отто фон Бісмарк (1815-1898) – видатний німецький державний і політичний діяч. Незважаючи на походження з родини селян (1. Юнкерів), закінчив Берлінський університет, був обраний до парламенту Пруссії. У 1862 р. за ініціативою ліберальної частини парламенту (2.Консерваторів на чолі з королем Вільгельмом І) Бісмарк був призначений на посаду прем'єр-міністра Пруссії та міністра зовнішніх справ. «Залізом і кров’ю», тобто шляхом війн з Росією (3.Данією), Австрією, Францією  створив Німецьку імперію. На посаді рейхсканцлера Німецької імперії започаткував культуркампф – рух на підтримку католицької церкви (4. На обмеження впливу католицької церкви), наслідками якого стали заборона (5. Впровадження) громадянського шлюбу та державних шкіл. За ініціативою Бісмарка з 1878 по 1890 рр. у Німеччині була дозволена (6. Заборонена) діяльність соціалістичних і соціал-демократичних організацій. Але через перемогу на виборах в рейхстаг консерваторів (7. Через конфлікт з новим імператором Вільгельмом ІІ) О. Бісмарк був вимушений піти у відставку.
Б. Іван Франко (1856 – 1916) – видатний український громадський і культурний діяч, письменник, поет, публіцист. Під час навчання на філософському факультеті Київського (8. Львівського) університету, став прихильником «громадівського соціалізму» М. Драгоманова, за листування з яким був заарештований. У 1890 р. став засновником РУП - Революційної української партії (9. РУРП - Русько-української радикальної партії), яка була першою українською політичною партією європейського зразка. В основу програми цією партії були покладені соціалістичні ідеї, відмова від ідеї соборності всіх українських земель (10. Пропагування ідеї соборності всіх українських земель) У 1904 р., (11.1899 р.) розчарувавшись у соціалізмі,  І. Франко створив Українську націонал-демократичну партію.  Але він й надалі погоджувався (12. розійшовся) з М. Драгомановим, який пов’язував долю України з долею Росії. Саме він почав вживати термін  «русини» відносно українців Галичини. (13. «Українці»).

4. Зазначте причини та наслідки історичних подій та явищ (Кількість балів – 20 б.)
Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
«Весна народів»
2 б.
2 б.
Громадянська війна 1861-1865 рр. в США
2 б.
2 б.
Столипінська аграрна реформа
2 б.
2 б.
Підписання Версальського мирного договору з Німеччиною
2 б.
2 б.
Проголошення І Універсалу Української Центральної Ради
2 б.
Відповідь:
Причини
Подія, явище
Наслідки
-Збереження феодально-абсолютистських порядків у багатьох європейських країнах
-Соціальне гноблення
-Придушення національно-визвольних рухів
-Економічна криза 1847 р
«Весна народів»
-Незважаючи на незавершеність та поразку революцій, вони дали поштовх капіталістичному розвиткові
-Скасовані залишки кріпацтва
-Прискорений промисловий переворот
-Влада монархів обмежена конституцією
-Прискорення процесу об’єднання Італії та Німеччини 
-Загострення конфлікту між прихильниками і противниками рабства
-Ускладнення економічних зв’язків між Півднем і Північчю
Громадянська війна 1861-1865 рр. в США
-Закріпила провідну роль північно-східних штатів в економічному  і політичному житті країни
-Започаткувала процес зрівняння в правах білого і чорного населення США
-Підірвала основи плантаційного господарства та латифундистів
-Зміцнення внутрішнього ринку
-Гальмування капіталістичних відносин у сільському господарстві
-Малоземелля селян
-Наявність кругової поруки у селян
Столипінська аграрна реформа
-Перетворення селян на індивідуальних землевласників
-Створення великих господарств (хутори)
-Зростання валового збору зернових
-Розшарування селян та загострення соціальних суперечностей
-Ігнорування Тимчасовим урядом делегації УЦР на чолі з В.Винниченко
-Відмова Тимчасового уряду надати автономію
-Ініціатива ІІ Українського військового з’їзду проголосити автономію без згоди Тимчасового уряду
Проголошення І Універсалу Української Центральної Ради
-УЦР – законодавчий орган влади
-Створення виконавчого органу – Генерального секретаріату
-Підвищення авторитету УЦР
-Формування української державності
Поразка Німеччини у Першій світовій війні
Підписання Версальського мирного договору з Німеччиною 1919 р.
Територіальні зміни в Європі, збільшення території передусім Польщі та Франції за рахунок Німеччини
Переділ колоній, Німеччини під опіку Британії, Японії, Франції
Сплата Німеччиною репарацій призвела до економічної кризи, соціальної нестабільності
Прихід до влади в Німеччині під гаслом перегляду Версальського договору нацистів.

5.  Робота з поняттями та термінами (Кількість балів - 20 б.).
5.1. З назвою якої країни пов’язані ці терміни? (по 1 б. за країну)
А. «Дворянство мантії», Католицька Ліга, Гізи, «Король-Сонце».
Б. «Смутні часи», Семибоярщина, прикази, церковний розкол.
В. Фултон, скватер, «доктрина Монро», гомстед.
Г. Гомруль, чартизм, Макдональд, Суецький канал.
Д. Габсбурги, рейхсрат, «нова ера», радикали.
Е. «Сталевий пакт», «корпоративна система», чорносорочечники, «Революція у спальному вагоні»
Є. Веймарська конституція, Еберт, «Союз Спартака», повстання «Чорного рейхсвера».
Ж. Імператор, «Освічене правління», концерн, Порт-Артур.
З. Повстання іхетуань, Цінська династія, Сіньхайська революція, Національні збори.
И. Віце-король, заміндари, повстання сіпаїв, Р. Тагор.
5.2. Дайте визначення понять: гомстед, чартизм, «нова ера»,  «корпоративна система», Сінхайська революція (по 2 бали кожне)
Відповіді на питання 5.1.:
А. Франція.
Б. Московське царство.
В. США.
Г. Великобританія.
Д. Австро-Угорська імперія.
Е. Італія.
Є. Німеччина.
Ж. Японія.
З. Китай.
И. Індія

6. Проаналізуйте історичне джерело за наступним планом: 6.1. Про наслідки якої події  розповідається? Коли відбулася ця подія? 6.2. Встановіть авторство наведеного документу. Визначте громадянську позицію автора. 6.3. Дайте визначення політиці царату, що описана в документі. 6.4. Який вплив на розвиток українського національного руху  мала діяльність автора за кордоном? 6.5. Як ідеологічна спадщина автора оцінюється в історичній науці? (Кількість балів – 10 б., по 2 б. за відповідь на пункт плану)
«Я з’явився до київського генерал-губернатора князя Дондукова-Корсакова, просив паспорт за кордон, вирішивши, якщо його не дасть, їхати без паспорта… Через три дні дозвіл було одержано, і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання українського збірника «Громада». Між тим комісія з українського питання зібралася й… постановила: заборонити українські видання й концерти, закрити Київський відділ Географічного товариства (який перед тим тільки що одержав 2 серпня медалі від глави Петербурзького товариства та подяку імператора за проведення одноденного перепису в Києві й за два з половиною роки надрукував 4 томи матеріалів), заборонити жити в українських губерніях і в столицях Драгоманову та Чубинському… Таким чином, я посередньо був засуджений на еміграцію. Водночас австрійський уряд почав конфісковувати українські брошури соціально-демократичного змісту, а тому я вирішив перенести видання «Громади» до Женеви, куди й переселився восени 1876 р. Тут я видав з того часу 5 томів «Громади» та кілька популярних брошур українською мовою, не рахуючи белетристики й монографій різних авторів, а також кількох брошур російською мовою, крім того, дві книжки “Громади” видано було 1881 р. мною разом з С. Подолинським і галичанином М. Павликом, дві монографії про українську народну словесність…».
Ідентифікація документа, історичної події, явища:
6.1. Емський указ, 1876 р.
6.2.М. Драгоманов.
6.4.Видавав за кордоном журнал «Громада» (Женева)
6.5. У роботі має бути розкрито поняття «громадівський соціалізм»

7. Проаналізуйте наведене твердження, знайдіть аргументи на користь кожної з тез  та визначте власну позицію. Свою думку обґрунтуйте (Кількість балів - 20 б.)
Початок Першої світової війни: закономірність чи випадковість.
Критерії: 1.Знання про історичне явище (подію) – 5 б.
2. Аргументи на користь кожної з тез – 10 б.

3. Власне оціночне судження – 5 б.

Немає коментарів:

Дописати коментар