понеділок, 7 грудня 2015 р.

Відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Відповіді на завдання II (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
9 клас
1.Вирішить хронологічне рівняння (Кількість балів - 7 б., по 1 б. за кожний рік, 1 б. – за подію):
(рік прийняття заключного акту Віденського конгресу) + (рік державного перевороту у Франції, усунення від влади режиму Директорії та створення Консулату) (рік Тільзитського миру) +  (рік початку Єгипетської кампанії Наполеона, битви біля Абукіра) (рік оголошення революційною Францією війни Австрії та початку війни першої коаліції) =______________________________________________________
(визначте рік і важливу подію з всесвітньої історії Нового часу)

Відповіді:
1815 + 1799 – 1807 + 1798 – 1792 = 1813, «битва народів» під Лейпцигом.

2. Заповніть таблицю, підібравши до кожної наведеної дати з переліку назву міста, де відбулася в цей час певна історична подія. Встановіть, складовими якого історичного явища є  ці події (Кількість балів – 10 б., по 1 б. за правильно підібране до дати місто, 2 б. – за встановлення історичного явища)
Дата
Місто
Дата
Місто
1700

1805

1738

1817

1784

1820

1791

1834

Історичне явище:

Київ, Кременець, Львів, Ніжин, Одеса, Переяслав, Харків, Чернігів.

Відповіді:
1700 р. – Чернігів (відкриття колегіуму)
1738 р. – Переяслав (відкриття колегіуму)
1784 р. – Львів (відкриття університету)
1791 р. – Кременець (відкриття учительської семінарії)
1805 р. – Харків (відкриття університету)
1817 р. – Одеса (відкриття Рішельєвського ліцею).
1820 р. – Ніжин (відкриття гімназії вищих наук)
1834 р. – Київ (відкриття університету)
Історичне явище: розвиток освіти на українських землях у XVIIІ - ХІХ ст.
3. Знайдіть та виправте 13 помилок у запропонованих характеристиках історичних особистостей (Кількість балів – 13 б.):
А. Петро Конашевич-Сагайдачний (близько 1582 – 1622) – видатний український історичний діяч, який пройшов шлях від рядового козака до гетьмана слобідського козацтва. Прославився як організатор морських походів проти Польщі. У 1620 р. П.Конашевич-Сагайдачний запросив до Києва римського кардинала Феофана, який відродив Київську митрополію. Новим митрополитом став Петро Могила. У 1622 році Сагайдачний разом з польським військом взяв участь у Хотинській війні проти турків. Козаки під  керівництвом П. Конашевича-Сагайдачного заставили турецького султана відмовитися від планів завоювання Європи та відвести війська за р. Дунай.
Б. Жорж Жак Дантон (1759 - 1794) – видатний французький політичний діяч, один з лідерів Французької революції. Народився в родині прокурора, тобто за соціальним походженням належав до другого стану. Адвокат за фахом. З 1789 р. брав активну участь у революційних подіях, обирався депутатом Законодавчих зборів від департаменту Жиронда, тому примкнув до жирондистів. Його політичними опонентами були якобінці. Під час повстання в Парижі у серпні 1792 р. допомагав королю Людовику ХVI його придушити. За це у 1793 р. король призначив його головою Комітету громадського порятунку. На чолі Комітету громадського порятунку виступав за посилення революційного терору. За наказом М. Робеспєра був висланий з країни до Пруссії.
Відповіді:
А.Петро Конашевич-Сагайдачний (близько 1582 – 1622) – видатний український історичний діяч, який пройшов шлях від рядового козака до гетьмана слобідського (1. реєстрового) козацтва. Прославився як організатор морських походів проти Польщі (2. Проти турків і татар). У 1620 р. П. Конашевич-Сагайдачний запросив до Києва римського кардинала (3. Єрусалимського патріарха) Феофана, який відродив Київську митрополію. Новим митрополитом став Петро Могила (4. Іов Борецький). У 1622 р. (5. 1621 р.) козацьке військо разом з поляками взяло участь у Хотинській війні проти турків. Козаки під  керівництвом П. Конашевича-Сагайдачного заставили турецького султана відмовитися від планів завоювання Європи та відвести війська за р. Дунай (6. Кордоном стала р. Дністер).
Б. Жорж Жак Дантон (1759 - 1794) – видатний французький політичний діяч, один з лідерів Французької революції. Народився в родині прокурора, тобто за соціальним походженням належав до другого стану (7.Третій стан). Адвокат за фахом. З 1789 р. брав активну участь у революційних подіях, обирався депутатом Законодавчих зборів,  примкнув до жирондистів (8.Якобинців). Його політичними опонентами були якобінці (9.жирондисти). Під час повстання в Парижі у серпні 1792 р. допомагав королю Людовику ХVI його придушити (10.очолив повстання). За це у 1793 р. король (11.Конвент) призначив його головою Комітету громадського порятунку. На чолі Комітету громадського порятунку виступав за посилення революційного терору (12.обмеження). За наказом М. Робесп’єра був висланий з країни до Пруссії (13.страчений).
4. Зазначте причини та наслідки історичних подій та явищ (Кількість балів – 20 б.
Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
Національно-визвольна війна проти іспанського панування в Нідерландах
2 б.
2 б.
Берестейська церковна унія
2 б.
2 б.
Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія
2 б.
2 б.
Поділи Речі Посполитої
2 б.
2 б.
Повалення якобінської диктатури у Франції
2 б.


Відповіді:
Причини
Подія, явище
Наслідки
-Національне гноблення з боку іспанського короля
-Недопущення нідерландської знаті до влади
-Переслідування кальвіністів
-Економічний визиск Нідерландів
Національно-визвольна війна проти іспанського панування в Нідерландах
-Перша успішна буржуазна революція
-Нідерланди поділені на дві держави – Голландію та Бельгію (визнали владу Іспанії)
-Формування двох націй – голландців-кальвіністів і фламандців-католиків
-У Голландії встановлено республіканську форму правління
-Початок бурхливого економічного розвитку у Голландії
-Прагнення католицької церкви розширити вплив і підпорядкувати православних Папі Римському
-Річ Посполита вважала єдину церкву чинником, що зміцнює державу, а унію як перехідний етап до окатоличення
Берестейська церковна унія
-Створення української греко-католицької церкви
-Загострення релігійних суперечностей
-Не відбулося обіцяного зрівняння в правах уніатів з католиками
-Після підписання миру з Османської імперією (1699) зникла потреба в козацтві
-Розпуск польським урядом козацького полкового устрою
-Повернення польської шляхти, що прагне відновити кріпацтво, на спустошені землі Правобережжя
Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія
-Придушення повстання спільними діями польських і російських військ
-Підпорядкування частини земель І,Мазепі, який збільшив кількість полків, призначав на посади вірних людей та роздавав землі старшині та українській шляхті .
-На початку ХУІІІ ст. Річ Посполита – арена боротьби за владу магнатсько-шляхетських груп
-«Золоті вольності» забезпечували польським панам необмежені права. Як наслідок, децентралізація країни
-Розорення країни внаслідок війн зі Швецією та Росією, народних повстань
Поділи Речі Посполитої
-Річ Посполита перестала існувати
-Землі розділені між Росією, Австрією та Пруссією
-Більшість українських земель опинилися під владою Російської імперії (крім Галичини, Буковини й Закарпаття, що відійшли до Австрії)
-Боротьба серед якобінців, що супроводжувалася наростанням терору
-Складна соціально-економічна ситуація в країні
-Постійні війни з коаліціями європейських держав
-Прагнення стабілізації шляхом встановлення твердої влади
Повалення якобінської диктатури у Франції
-Встановлення термідоріанського режиму
-Звільнення політичних в’язнів
-Скасування максимуму цін
-Прийняття нової Конституції 1795 р.
-Стабілізація внутрішнього та зовнішнього становища в країні

5.  Робота з поняттями та термінами (Кількість балів - 20 б.).
5.1. З назвою якої країни пов’язані ці терміни? (по 1 б. за країну)
А. Урок, закуп, їзгої, посадник.
Б. Баскак, Сарай, улус, ярлик.
В. Диван, Гіреї, хан, мурза.
Г. Ставропігія, магдебургське право, «золотий спокій», універсал.
Д. Смутні часи, «Семибоярщина», прикази, церковний розкол.
Е. Огороджування, промислова революція, Уатт, «Білль про права».
Є.  Колоністи, «Бостонське чаювання», Конгрес, плантація.
Ж. Санкюлоти, «Непідкупний», Директорія, реставрація.
З. Епоха Бідермайера, бундестаг, Митний союз, юнкери.
И. Габсбурги, «великий інквізитор Європи», дистрикти, Шонбрун.
5.2. Дайте визначення понять: ізгой, магдебургське право, огороджування, Смутні часи, реставрація (по 2 б. за визначення поняття).
Відповіді на завдання 5.1:
А. Русь – Україна (Київська Русь).
Б. Золота Орда.
В. Кримське ханство.
Г. Річ Посполита.
Д. Московське царство.
Е. Англія.
Є.  США.
Ж. Франція.
З. Німеччина.
И. Австрія.
6. Проаналізуйте історичне джерело за наступним планом: 6.1. Про яку подію розповідається? 6.2. Коли і де відбулися описувані події? 6.3. Про якого  історичного діяча-українця розповідається в документі? Одним реченням дайте йому стислу характеристику. 6.4. З якого твору наведений уривок?  Яку позицію займав автор до викладених подій? 6.5. Який вплив на історію українського народу мав цей твір? (Кількість балів – 10 б., по 2 б. за відповідь на пункт плану)
 «у Червні місяці року 1723-го туди од Колегії відправлено: Полковника Полуботка, Суддю Генерального Черниша, Писаря Генерального Семена Савича і Бунчукових Товаришів…та з ними Канцеляристів Військових…. Урядники тії, прибувши до Петербурга і ставши перед Государя свого навколішки, просили його якнайпереконливіше помилувати отчизну їхню, погноблену вкрай податками і всякого роду утисками од Бригадира Вельямінова та його Колезьких урядників, і просили ще поновити права їхні й привілеї, договірними статтями та мировими Царськими грамотами потверджені, і щоб згідно з ними дозволено їм вибрати собі Гетьмана вільними голосами.
Перевівши Тайна Канцелярія у дознаннях своїх більше як чотири місяці, 10 числа Листопада засудила урядників Малоросійських на дожиттєве ув'язнення і позбавлення майна їхнього на користь Государя та його скарбниці. І коли оголосили їм учинений нею про те вирок, то Полковник Полуботок присутньому при тому Государеві Імператорові сказав: «…Народ наш, бувши одноплемінний і одновірний твоєму народові, підсилив його і звеличив царство Твоє добровільною злукою своєю... Поневолювати народи і володіти рабами та невільниками є справа Азіатського тирана, а не Християнського Монарха, який мусить славитися і направду бути верховним батьком народів. Я знаю, що на нас чекають кайдани і понурі в'язниці, де виморять нас голодом і утисками за звичаєм московським, але, поки ще живу, кажу Тобі правду, о Государю, що прийдеться складати Тобі звіт неодмінно перед Царем усіх царів, Всемогутнім Богом, за погибель нашу і всього народу».
Ідентифікація документа, історичної події, явища:
1.      «Коломацькі чолобитні»
2.     1723 р., Лівобережна Гетьманщина, Російська імперія.
3.     Наказний гетьман Павло Полуботок.
4.     Невідомий автор «Історії Русів».
7. Проаналізуйте наведене питання, знайдіть аргументи на користь кожної з тез  та визначте власну позицію. Свою думку обґрунтуйте (Кількість балів: 20 б.)
Уніатська (греко-католицька) церква на початку ХІХ ст: етнозберігаючий чинник західних українців  чи провідник імперської політики в Королівстві Галіції та Лодомерії?

Критерії: 1.Знання про історичне явище (подію) – 5 б. 

Немає коментарів:

Дописати коментар