понеділок, 7 грудня 2015 р.

8 клас. Відповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

Відповіді на завдання II (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
8 клас
1.Вирішить хронологічне рівняння (Кількість балів - 7 б., по 1 б. за кожний рік, 1 б. – за подію):
(рік прийняття акту про супрематію, проголошення Генріха VIII єдиним верховним главою церкви Англії) + (рік спалення Яна Гуса) (рік проголошення незалежності північних провінцій Нідерландів від Філіппа ІІ Іспанського) +  (рік утворення спеціального церковного суду - єпископської інквізиції) (рік битви при Гастінгсі, норманського завоювання Англії) = ___________________________________________________________
(визначте рік і важливу подію з всесвітньої історії епохи раннього Нового часу)
Відповіді:
1534 + 1415 – 1581 + 1215 – 1066 = 1517, оприлюднення Мартином Лютером 95 тез проти індульгенцій.

2. Заповніть таблицю, підібравши до кожної наведеної дати з переліку назву міста, де відбулася в цей час певна історична подія. Встановіть, складовими якого історичного явища є  ці події (Кількість балів – 10 б., по 1 б. за правильно підібране до дати місто, 2 б. – за встановлення історичного явища)
Дата
Місто
Дата
Місто
1591

1630

1593

1635

1594

1637

1596

1638

Історичне явище:
Біла Церква, Брацлав, Жовнин, Кодак, Кумейки, Переяслав, Солониця, Черкаси.
Відповіді:
1591 р. – Біла Церков (захоплення  загонами К. Косинського)
1593 р. – Черкаси (вбито К. Косинського)
1594 р. – Брацлав (захоплення загонами С. Наливайка)
1596 р. – Солониця (розгром козацько-селянського війська на чолі з С. Наливайком)
1630 р. – Переяслав (облога повстанцями на чолі з Т. Федоровичем (Трясилом) поляків)
1635 р. – Кодак (захоплення фортеці загоном на чолі з І. Сулимою)
1637 р. – Кумейки (поразка козацько-селянського війська на чолі з Павлом Бутом (Павлюком))
1638 р. – Жовнин (поразка козацько-селянського війська на чолі з Я. Острянином)
Історичне явище: козацько-селянські повстання кінця ХVI - початку XVII ст.

3. Знайдіть та виправте 13 помилок у запропонованих характеристиках історичних особистостей  (Кількість балів – 13 б.):
А. Володимир Святославович – великий князь Київський (980-1015). Після раптової смерті улюбленого брата Ярополка Володимир зайняв київський престол. У 988 році Володимир Святославович за підтримки Папи Римського хрестив Русь. Він віддав десяту частину всіх своїх багатств на будівництво Софійського собору, тому цей храм Києва іноді називають Десятинною церквою. Володимир Святославович захистив південні кордони Русі від войовничого  кочового ворога - від половців. У бою з ними й загинув князь Володимир Святославович близько 1015 р.
Б. Фернандо Магеллан (1480-1521) – іспанський мореплавець. Він мріяв дістатися до Молуккських островів, де сподівався знайти дорогоцінне хутро, мед та віск. З цією метою він на чолі експедиції з 5 кораблів вирушив у подорож в 1521 р. Карти того часу були неточними, тому замість Індії Магеллан дістався до Південної Америки, відкривши таким чином новий материк. Мандрівник знайшов протоку між Вогненної Землею і Південною Америкою, яку потім назвуть Панамським каналом. Під час подорожі Магеллан досягнув океану, названого пізніше Індійським. На Філіппінських островах він завантажив свої кораблі прянощами та, здійснивши першу в історії кругосвітню подорож, благополучно повернувся в Іспанію
Відповіді:
А.Володимир Святославович – великий князь Київський (980-1015). Після раптової смерті улюбленого брата (1. Вбивства) Ярополка Володимир зайняв київський престол. У 988 році Володимир Святославович за підтримки Папи Римського (2. імператорів Візантії Василія ІІ та Костянтина) хрестив Русь. Він віддав десяту частину всіх своїх багатств на будівництво Софійського собору (3.церкви Успіння Пресвятої Богородиці), тому цей головний храм Києва іноді називають (4. ніколи не називають) Десятинною церквою. Володимир Святославович захистив південні кордони Русі від войовничих кочовиків -  половців (5. Печенігів). У бою з ними й загинув (6.помер власною смертю) князь Володимир Святославович близько 1015 р.
Б. Фернандо Магеллан (1480-1521) – іспанський мореплавець (7.португальський мореплавець на іспанській службі). Він мріяв дістатися до Молуккських островів, де сподівався знайти дорогоцінне хутро, мед та віск (8. Прянощі). З цією метою він на чолі експедиції з 5 кораблів вирушив у подорож в 1521 р. (9. 1519 р.) Карти того часу були неточними, тому замість Індії Магеллан дістався до Південної Америки, відкривши таким чином новий материк (10. Магеллан не відкривав Америки). Мандрівник знайшов протоку між Вогненної Землею і Південною Америкою, яку потім назвуть Панамським каналом (11. Магеллановою протокою). Під час подорожі Магеллан досягнув океану, названого пізніше Індійським (12. Тихим). На Філіппінських островах він завантажив свої кораблі прянощами та, здійснивши першу в історії кругосвітню подорож, благополучно повернувся в Іспанію (13.загинув на Філіппінських островах)

4. Зазначте причини та наслідки історичних подій та явищ (Кількість балів – 20 б.

Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
Хрестові походи
2 б.
2 б.
Вторгнення монголів на чолі з ханом Батиєм на землі Київської Русі (України-Русі)
2 б.
2 б.
Кревська унія
2 б.
2 б.
Реформація в Європі
2 б.
2 б.
Утворення Запорізької Січі
2 б.
Відповіді:
Причини
Подія, явище
Наслідки
-              Прагнення католицької церкви поширити вплив на східні землі та прагнення збагачення;
-              сподівання селян здобути землю і волю;
-              релігійне піднесення, обіцянки церкви спокутувати гріхи
Хрестові походи
-              Зміна політичної карти Європи та Азії внаслідок утворення нових держав;
-              збагачення венеційських та генуезьких купців;
-              піднесення авторитету папства на початку походів;
-              взаємовплив західної і східної культур.
Розпад родо-племінного ладу у монгольських племен. Створення Чингісханом єдиної Монгольської держави військово-експансіоністського типу.
Князівства Київської Русі були знекровлені постійною війною з половцями; міжусобною боротьбою.
Феодальна роздробленість, сепаратизм, відсутність єдності і злагоди між окремими князями, їх невміння і небажання підпорядковувати свої інтереси загальній справі
Вторгнення монголів на чолі з ханом Батиєм на землі Київської Русі
Утворення Золотої Орди. руйнація і Занепад ролі міст в українських землях.
Занепад ремесла і торгівлі.
Значні демографічні втрати.
Знищення значної кількості представників руської еліти.
Водночас земля Русі не було безпосередньо включено до складу Золотої Орди, не було створено постійно діючого адміністративного апарату завойовників

-Наступ Тевтонського ордену на землі Литви і Польщі;
-прагнення польських феодалів отримати українські землі, а литовських – здобути економічні та політичні привілеї.
Кревська унія
-Втрата державного суверенітету Литви
-Поширення католицизму на Литву
-Розгром Тевтонського ордену
-Незадоволення католицькою церквою на ґрунті загострення соціальних суперечностей
Реформація в Європі
-Поява нового напрямку в християнстві – протестантизму;
-переклад Святого письма на німецьку та інші мови
-секуляризація земельних володінь католицької церкви в окремих землях;
-прискорення реформування католицької церкви.
-Необхідність організації оборони проти турецько-татарських набігів
-Посилення соціального та національного гноблення українського населення Польсько-Литовської держави, спроби втекти на «вільні» землі.
- Поширення уходництва, тобто сезонних походів в місця постійних промислів (уходів) в Дикому Полі з метою здобуття  засобів до існування.

Утворення Запорізької Січі
Подальший розвиток державотворчих традицій українського етносу, виникнення своєрідного військово-державного утворення, сутність якого полягає у самоврядній структурі народної самооборони і господарській формі самовиживання

5. Робота з поняттями та термінами (Кількість балів - 20 б.)
5.1. З назвою якої країни пов’язані ці терміни? (по 1 б. за країну)
А. Ромеї, василевс, кодекс, іконоборство.
Б. Маври, Реконкіста, Гранада, кортеси.
В. Генеральні штати, стани, Орлеан, «битва шпор».
Г. Плантагенети, палата общин, білль, Тюдори.
Д. «Вічний союз», кантони, цвінгліанство, Альпи.
Е. Дож, торгівля, республіка, «Золота книга».
Є. Бюргери, лютеранство, «12 статей», імперське рицарство.
Ж. Лісові гези, Республіка Об’єднаних провінцій, Лейден, Утрехтська унія.
З. Магнати, посольська ізба, фільварок, посполите рушення.
И. Умма, іслам, Омейяди, Аббасиди.
5.2. Дайте визначення понять: іконоборство, реконкіста, стани, фільварок, іслам (по 2 б. за визначення поняття)
Відповіді на завдання 5.1:
А. Візантія.
Б. Іспанія.
В. Франція.
Г. Англія.
Д. Швейцарія.
Е. Венеціанська республіка.
Є. Німеччина.
Ж. Нідерланди.
З. Річ Посполита.
И. Арабський халіфат.

6. Проаналізуйте історичне джерело за наступним планом: 6.1. Про яку подію розповідається? 6.2. Коли і де відбулася ця подія? 6.3. Про якого видатного історичного діяча розповідається в документі? Одним реченням дайте йому стислу характеристику. 6.4. Ким був автор документу? Одним реченням дайте йому стислу характеристику. 6.5. Як автор відносився до описуваної події? Який вплив на історію українського народу мала ця подія? (Кількість балів – 10 б., по 2 б. за відповідь на пункт плану)
«Похвалімо ж і ми, по силі нашій, хоч малими похвалами, того, хто велике і дивне діло сотворив, нашого вчителя і наставника, великого кагана нашої землі Володимира, онука старого Ігоря, а сина славного Святослава…
Сей каган наш Володимир славним од славних народився, благородним од благородних. І, дійшовши літ і снаги, змужнівши, в моці й силі вдосконалившись, мужністю й умислом дозрівши, єдинодержцем став землі своєї, підкоряючи під себе навколишні сторони — ті миром, а непокірні мечем. Отак, коли він у дні свої жив і землю свою пас правдою, мужністю і розмислом, навідав його Всевишній, глянуло на нього всемилостиве око благого Бога, і возсіяв розум у серці його. І осяг він суєту ідольської облуди і потребу знайти єдиного Бога, який сотворив усю тварь, видиму і невидиму. А що чув він завжди про благовірні землі грецькі, христолюбиві і сильні вірою, як вони єдиного Бога в Трійці почитають і йому поклоняються, як у них діються сили і чудеса і знамення, як церкви людьми повняться, як усі городи благовір'ям кріпляться, як усі люди щиро моляться, перед Богом схиляючись, то, се чуючи, зажадав він серцем, загорівся духом, щоб і собі стати християнином і землю свою до християнства навернути. Що й сталося».
Ідентифікація документу, історичної події, явища:
6.1. Прийняття християнства в якості державної релігії України-Русі (Київської Русі)
6.2. 988 р., Україна-Русь (Київська Русь)
6.3.Володимир Святославович, великий князь Київський (980-1015)
6.4. Іларіон, автор «Слова про закон і благодать».

7. Проаналізуйте наведене питання, знайдіть аргументи на користь кожної з тез  та визначте власну позицію. Свою думку обґрунтуйте (Кількість балів - 20 б.).
Православні братства: підтримка української православної церкви чи руйнування церковної ієрархії?
Критерії: 1.Знання про історичне явище (подію) – 5 б.
2. Аргументи на користь кожної з тез – 10 б.

3. Власне оціночне судження – 5 б.

Немає коментарів:

Дописати коментар