четвер, 10 грудня 2015 р.

Рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

УЗГОДЖЕНО:
т.в.о. проректора облІППО
_________ Г.І. Ломакіна


Рекомендації щодо проведення ІІ (міського, районного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з правознавства у 2015-2016 н. р.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації № 298 від 23.10.2015 року «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2015-2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України №  2/2-13-2480 -15 від 30.11. 2015 року «Про методичні рекомендації щодо проведення ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства»  12 грудня в області проводитиметься ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства серед учнів 9-11-х класів.
Вважаємо за доцільне нагадати: олімпіадні завдання будуть розміщені на офіційному сайті Донецького облІППО (http://ippo.dn.ua/zavdannja-ii-mis-kogo-rajonnogo-etapu-vseukrayins-kih-uchnivs-kih-olimpiad-u-2015-2016-nachal-nomu-roci/) о 8 годині 15 хвилин у день проведення олімпіади. У разі утруднень з отриманням завдань звертатися за телефоном (050)204-07-43 (Буренко Олексій Іванович). За наявності питань щодо змісту завдань − за телефоном. (050)-80-11-955 (Ірина Миколаївна Рибак). Наголошуємо, що доступ до завдань матимуть відповідальні за олімпіаду від міст та районів, які повинні отримати пароль від завідувача центру організаційно-методичного супроводу обдарованості Донецького облІППО (Малєєв Д. В.) не пізніше, ніж за три дні до олімпіади та підтвердити факт його отримання, а в день олімпіади – факт зняття завдань із сайту, кількість учасників по класах, факт початку та закінчення олімпіади на електронну адресу ЦОМСО Донецького облІППО: comsro_donippo@ukr.net.
Звертаємо вашу увагу на те, що змістовне наповнення завдань ІІ етапу учнівської олімпіади з правознавства буде орієнтовано на опрацювання учнями таких тем в межах шкільної програми за класами:
ü 9 клас – розділи 1-2 чинної програми за 9 клас;
ü 10 клас – частини 1 та 2 програми за 10 клас (академічний рівень) та засади цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального права в межах програми 9 класу;
ü 11 клас – завдання за курс 10 класу (за винятком фінансового, житлового, трудового та земельного права).
Крім того, потрібно звернути увагу на нормативно-правові документи, що регулюють відносини в межах вище зазначених питань, міжнародні стандарти в галузі прав людини.
Завдання ІІ етапу вимагатимуть від учнів не тільки суми фактичних знань, але й певного рівня осмислення основних правових дефініцій, закономірностей, процедур, правових процесів, виходячи з чинного законодавства; уміння самостійно будувати висновки й робити узагальнення. Критерії оцінювання для учнів зорієнтують їх на алгоритм виконання завдань.
Щодо перевірки теоретичних та практичних знань і вмінь варто орієнтуватися на таку структуру завдань:
- теоретичне питання;
-   робота з понятійним апаратом (визначення, порівняння, класифікація);
-   завдання з помилкою в тексті;
-   завдання, що мають відкриту форму відповіді (заповнити пропуски);
-   завдання, що передбачає характеристику правового порядку, явища чи правової процедури.
Учням будуть запропоновані юридичні задачі, що перевіряють уміння роз’яснювати правові норми відповідно до життєвих ситуацій.
Вважаємо за доцільне нагадати про те, що:
-       участь учнів в олімпіаді є добровільною;
-       у ІІ (міському, районному) етапі беруть участь переможці І (шкільного) етапу олімпіади;
-       Отримані олімпіадні завдання мають бути роздруковані на кожного учасника;
-       зошити для виконання олімпіадних завдань готує і штампує єдиним штампом освітній заклад, на базі якого відбувається олімпіада, чи відділ (управління) освіти;
-       шифрування робіт проводиться головою оргкомітету після завершення часу проведення (або після написання та здачі робіт усіма учасниками) олімпіади та перед перевіркою членами журі.
Перевірка та оцінювання виконаних учасниками олімпіади завдань здійснюється фаховим журі безпосередньо в день проведення олімпіади. Члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання, підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі записує своє прізвище і ставить підпис. Для забезпечення прозорості та об’єктивності слід таким чином організувати перевірку робіт, щоб кожен член журі відповідав за перевірку конкретного питання у всіх роботах паралелі.
Результати перевірки олімпіадних завдань у межах міста (району) мають бути оприлюднені не пізніше доби після проведення олімпіади.
До обласного оргкомітету у п’ятиденний термін після проведення олімпіади надсилаються:
-   звіт про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (додаток 1 до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області);
-   заявка встановленого зразка (додаток 2 до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області);
-   зошити з роботами переможців та учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, які набрали більше 50% балів за виконання олімпіадних завдань.
Матеріали надсилаються «Новою поштою» (м. Словʼянськ, пров. Парковий, 5, відділення № 4) на відповідальну особу за проведення олімпіади (Рибак І.М.) або передаються до відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Слов’янськ, пров. Комсомольський, 23, каб. 11.Вик. І.М. Рибак

(050)-80-11-955

Немає коментарів:

Дописати коментар