пʼятниця, 26 лютого 2016 р.

8 клас. Відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

Відповіді на завдання IIІ (обласного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
8 клас
1.Заповніть пропуски в синхроністично-хронологічній  таблиці (Кількість балів - 20 б., по 1 б. за кожну подію):
Події історії України
Дата
Події всесвітньої історії
Смерть Ярослава Мудрого, поділ Русі-України на уділи між його синами
1054 р.
Розподіл християнської церкви на західну (римсько-католицьку) та східну (православну)
Перша літописна згадка назви «Україна»
1187 р.
Захоплення Салах ад-Діном Ієрусалиму
Смерть Юрія ІІ Болеслава, розпад Галицько-Волинського князівства
1340 р.
Морська битва при Слейсі, розгром французів англійцями
Смерть Вітовта, обрання великим князем литовським Свидригайла
1430 р.
Захоплення в полон бургундцями Жанни д’Арк
Перша звістка про українських козаків на Київщині
1492 р.
Відкриття Х. Колумбом Америки
Створення реєстрового козацького війська (за дорученням Сигізмунда ІІ Августа Є. Язловецький прийняв на державну службу 300 козаків)
1572 р.
Варфоломіївська ніч
Видання І. Федоровим Острозької Біблії
1581 р.
Позбавлення влади Філіпа ІІ Іспанського в Нідерландах
Початок козацько-селянського повстання під проводом Северина Наливайка
1594 р.
Вступ Генріха ІV до Парижу
Московський похід П. Конашевича-Сагайдачного
1618 р.
Початок Тридцятирічної війни (Празька дефенестрація)
Початок Національно-визвольної війни українського народу проти правлячих кіл Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького
1648 р.
Закінчення Тридцятирічної війни, Вестфальський мир

У випадку, якщо учень називав іншу подію, яка мали значний вплив на історичний розвиток людства, відповідь зараховувалася

2. Визначте подію/явище, що пов`язує запропоновані географічні назви. Назвіть дату події/явища та країну/територію, в якій ця подія відбулася (Кількість балів - 20 б., по 1 б. за кожну подію; по 0,5 б. за назву країни, по 0,5 б. за дату події):
А Королеве, Мізин, Кодак, Кирилівка.
Б. Марафон, Саламін, Платеї, Фермопіли
В. Борисфеніда, Ольвія, Тіра, Херсонес
Г. Рим, Сицилія,  Карфаген, Канни
Д.Галілея, Єрусалим, Іудея, Віфлеєм.
Е. Аахен, Павія, Саксонія,  Ронсевальська ущелина.
Є. Аквітанія, Кресі, Пуатьє, Орлеан.
Ж.Гранада, Арагон, Кастилія, Кавадонга.
З. Поділля, Київщина, Брацлавщина, П'ятка, Черкаси
І. Нарва, Полтава, Лісна, Ніштадт.
Відповідь:
А Розвиток українських земель в епоху палеоліту (територія сучасної України, 1 млн – 10 тис. до н.е.)
Б.Греко-перські війни (Давня Греція, 500-449 рр. до н.е.)
В.Заснування грецьких колоній у Північному Причорномор`і (територія сучасної України, VII-IV ст. до н. е.)
Г.Пунічні війни (Рим, 264-146 рр. до н.е.)
Д. Виникнення християнства (Палестина, 5 рік до н. е. -29 рік н. е.) .
Е.Війни Карла Великого (Франкська королівство, потім – Франкська імперія, 772-801 рр.) Є.Столітня війна (Франція, 1337-1453 рр.)
Ж.Реконкіста (Іспанське королівство (варіанти: Кастилія, Арагон), 718-1492рр).
З. Повстання Косинського (Річ Посполита, 1591-1593 рр.) .
І. Північна війна (Московське царство, 1700-1721 рр.)
3. Знайдіть та виправте  помилки у таблиці «Особистості, які вплинули на хід історії» (Кількість балів – 10 б.):
Історична особистість
Час, коли жила
Країна, де відбувалася її діяльність
Внесок історичної особистості в історичний розвиток людства
Перикл
VI ст. до н. е
Правильно:
V ст. до н. е
Давня Греція
Сприяв перемозі греків у війнах з персами
Правильно: сприяв утвердженню демократії в Афінах
Хлодвіг
кінець V – початок VI ст.
Франкська імперія  Правильно: Франкське королівство
Об'єднав варварські германські племена, завоював Італію та створив одну з наймогутніших середньовічних держав
Правильно: завоював Галлію
Ярослав Мудрий
кінець Х ст.
Правильно: перша половина ХІ ст.
Київська держава (Русь – Україна)
При ньому остаточно склалася «Руська правда» - визначна пам’ятка права князівської доби Правильно: при ньому почалося створення «Руської правди»
Йоганн Гутенберг
середина ХVІ ст.
Правильно:    середина ХVст.

Англія
Правильно: Німеччина
Cтворив європейський спосіб друкарства рухливими літерами
Костянтин Острозькій
друга половина XVIІ століття
Правильно: друга половина ХVІ ст.


Річ Посполита
 Захисник православ'я. На своїх землях заснував Києво-Могилянську академію, в якій могли здобувати освіту вихідці з православних родин
Правильно: заснував слов’яно-греко-латинську школу в Острозі

4. Визначте причини та наслідки історичних явищ та подій (Кількість балів – 20 б.)
Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
Люблінська унія
2 б.
2 б.
Англо-іспанська війна 1585-1604 рр.
2 б.
2 б.
Козацько-селянські повстання І половини ХVІІ ст.
2 б.
2 б.
Англійська революція ХVІІ ст.
2 б.
2 б.
Віленське перемиря
2 б.
Приклад відповіді (якщо учень називав інші причини та наслідки, його відповідь була слушною, відображала сутність історичних процесів, відповідь зараховувалася):
Причини
Подія, явище
Наслідки
1.Литва зазнала ряду поразок у Лівонській війні від московських військ, союзником могла стати Польща.
2.Польща прагнула поширити свій вплив па схід, шляхта хотіла загарбати українські землі.
3.Сподівання литовців та населення українських земель на налагодження надійної оборони проти татарських нападів.
Люблінська унія
1.Більшість українських земель було об’єднано в межах однієї держави, що згуртувало народ.
2. Через Польщу на українські землі поширювався західноєвропейський культурний вплив, розвиток освіти
3.Виникнення на українських землях великих маєтків польської шляхти, зростання соціального гноблення українського селянства.
4. Початок полонізації верхівки (української шляхти), втрата українським суспільством політичної еліти
5.Українське населення починає зазнавати національних і релігійних утисків
1.Англо-іспанське суперництво через спроби монополізувати морські торгівельні шляхи (спроби англійських торговців проникнути в іспанські колонії в Америці, напади англійських каперів на іспанські кораблі).
2. Протиріччя на релігійному ґрунті (Англія підтримує протестантів у Франції та Нідерландах, тоді як Іспанія допомагає католикам)
Привід: страта Марії Стюарт
Англо-іспанська війна 1585-1604 рр.
Відмовлення короля Іспанії від претензій на англійську корону та намірів відновити католицтво.
Втрата Іспанією морської першості
1.Посилення соціального гноблення українського селянства (третій Литовський статут (1588) фіксував остаточне оформлення кріпосного права).
2.Посилення національно-релігійного гноблення православних українців (Берестейська унія 1596 р.)
3.Енергійна експансія шляхти на відносно вільні українські землі, колонізовані уходниками та запорожцями; зіткнення інтересів шляхетської та козацької верств; намагання офіційної влади Речі Посполитої взяти під контроль козацтво.
Привід: після Хотинської війни 1621 р. козацтву заборонялося судноплавство по Дніпру та вихід у Чорне море.
Козацько-селянські повстання І половини ХVІІ ст.
1.Поразка козацько-селянських повстань початку XVII ст.
Прийняття «Ординації», за якою скорочувався козацький реєстр, обмежувалися права та привілеї козацької верстви (скасовувалося право на самосуд та вибори старшини)
2.Повстання загальмували  процеси ополячення та окатоличення, підвищили престиж та авторитет козацтва, сприяли накопиченню досвіду боротьби, прискорили формування національної самосвідомості.
1.Загострення протиріч між королями з династії Стюартів та новим дворянством і буржуазією через введення нових податків, торгівлі титулами, посадами, правом на монопольне ведення торгівлі.
2.Розпуск Карлом І Стюартом парламенту (1629 р.), переслідування політичних противників.
3. Переслідування королями з династії Стюартів пуритан (кальвіністів)
Англійська революція ХVІІ ст.
1.Англія перетворилася на конституційну монархію.
2.До управління державою отримали доступ представники буржуазії.
3.Був проголошений принцип вільної торгівлі. 
1.Воєнні успіхи шведських військ у Польщі (Швеція захопила майже всю Польщу) та побоювання правлячих кіл Московського царства у зв’язку з цим. Початок активної підготовки Олексія до війни проти Швеції.
2. Польські правлячі кола, шукаючи порятунку, сподіваються на військову підтримку від Московського царства. Польські дипломати запропонували польську корону на випадок смерті Яна ІІ Казимира Олексію.
Віленське перемиря
Втрата Б. Хмельницьким військової підтримки Московського царства у боротьбі з Річчю Посполитою. Погіршення стосунків між Богданом Хмельницьким та московським урядом. Пожвавлення дипломатичних відносин між  між Військом Запорозьким та Трансильванією (укладено угоду про військовий союз проти Речі Посполитої, 1656 р.), Швецією (січень 1657 р. – переговори щодо укладення союзницького договору)

5.Прочитайте документ. На його основі напишіть невелике оповідання про історичну подію, що згадується в ньому. У вашому оповіданні має бути вказана дата та місце події, імена історичних діячів, які брали участь у неї. Який вплив на історичний розвиток українського народу мала ця подія? (Кількість балів – 10 б., назва події та її суть – 3 б., дата події – 1 б., місце події – 1 б., історичні діячі – 2 б., історичне значення – 3 б.)
«На стороні його королівської величності – від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, від нинішнього договору рахуючи...»
Ключі:
Андрусівське перемир’я
30 січня 1667 рік
с.Андрусове під Смоленськом
Від імені московського царя Олексія Михайловича - Афанасій Ордін-Нащокін.
Від імені Речі Посполитої - Юрій Глібович. Королем був Ян ІІ Казимир
Представників від козаків на переговори щодо договору не пустили.
Для українських земель перемир'я мало негативні наслідки - був юридично закріплений розкол територій по Дніпру. Істотний удар був нанесений козацтву як соціальної верстви. Посилилася боротьба за владу в Гетьманщині. Частина білоруських земель переходила Польщі.

6. Напишіть статтю про певну історичну подію або особистість до розділу «Середньовічна історія Донеччини» довідкового видання «Історія Донеччини – невід’ємна частина історії України». Чому, на вашу думку, саме ця подія або особа свідчать про єдність політичного та духовного життя  нашого краю у минулому зі всіма українськими землями? Який вплив мала ця подія або діяльність особистості на історичний розвиток українського народу? (Кількість балів – 20 б.)
Ключі:
Події та особистості: похід 1111 р. на р. Сіверський Донець проти половців (за участю Володимира Мономаха)
Похід 1185 р. князя новгород-сіверського Ігоря Святославовича проти половців (м. Слов’янськ як можливе місце битви на р. Каяла)

Битва на р. Калка 1223 р. (можливе місце – р. Кальчак та ін.)

Немає коментарів:

Дописати коментар