пʼятниця, 26 лютого 2016 р.

9 клас. Відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

Відповіді на завдання IIІ (обласного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
2015-2016 навчальний рік
9 клас

1.Заповніть пропуски в синхроністично-хронологічній  таблиці (Кількість балів - 20 б., по 1 б. за кожну подію):
Події історії України
Дата
Події всесвітньої історії
Укладення Слободищанського трактату Ю. Хмельницьким
1660 р.
Реставрація Стюартів в Англії
Другий Кримський похід
1689 р.
«Білль про права» та утвердження конституційної монархії в Англії
Заснування Задунайської Січі
1775 р.
Початок війни північно-американських колоній за незалежність
Указ Катерини ІІ про закріпачення селян Лівобережжя та Слобожанщини
1783 р.
Версальський договір та визнання Британією незалежності США.
Другий розподіл Речі Посполитої, приєднання до Російської імперії Правобережної України
1793 р.
Встановлення якобінської диктатури у Франції.
Вихід першої частини поеми І. Котляревського «Енеїда»
1798 р.
Початок Єгипетського походу Наполеона
Відкриття Харківського університету
1805 р.
Війна наполеонівської Франції з ІІІ коаліцією, Трафальгарська битва, битва при Аустерлиці
Відкриття Київського університету св. Володимира
1834 р.
Створення Митного союзу німецьких держав на чолі з Пруссією
Селянська реформа в Російській імперії та ліквідації кріпацтва в Наддніпрянській Україні
1861 р.
Створення Конфедерації південних штатів та початок громадянської війни в США.
Судова, земська реформи, реформа початкової освіти на землях Наддніпрянської  України у складі Російської імперії
1864 р.
Війна Пруссії та Австрії проти Данії, початок об’єднання Німеччини «залізом і кров’ю»
У випадку, якщо учень називав іншу подію, яка мали значний вплив на історичний розвиток людства, відповідь зараховувалася
2. Визначте подію/явища, що пов`язує запропоновані географічні назви. Назвіть дату події/явища та країну/територію, в якій ця подія відбулася (Кількість балів - 20 б., по 1 б. за кожну подію; по 0,5 бю за назву країни, по 0,5 б. за дату події):
А. Ольвія, Тіра, Херсонес, Пантікапей.
Б. Гранік, Ісс, Тир, Гавгамели.
В. Везувій, Гаргано, Апулія, Аппієва дорога.
Г. Прага, Табір, Виткова гора, Ліпани.
Д. Лондон, Шотландія, Марстон-Мур, Нейзбі
Е. Умань, Сміла, Корсунь, Канів, Чигирин, Черкаси  
Є.Бостон, Йорктаун, Пристон, Саратога,
Ж. Тульчин, Каменка, Васильків, Новоград-Волинський
З.Дрезден, Лейпциг, Краон, Париж
І. Синоп, Севастополь, Кінбурн, Карс, Ардаган.
Відповідь:
А. Велика грецька колонізація (Північне Причорномор'я, VIII — VI ст. до н. е., у Причорномор’ї - VI-IV ст. до н. е.).
Б.Східний похід Олександра Македонського, (Персія, 334-324 рр. до н. е.)
 В. Повстання Спартака (Римська імперія, 74-71 рр до н. е.) .
Г. Гуситські війни (Чехія, 1419-1434 рр.) .
Д. Перша громадянська війна (Англія, 1642-1646)
Е. Коліївщина (Річ Посполита, 1768 р.)
Є.Війна за північноамериканських колоній Англії за незалежність (США, 1775-1783 рр.)
Ж.Розгортання декабристського руху (Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії, 1821-1825 рр.)
З.Війни наполеонівської Франції з VI коаліцією (Німеччина, Франція, 1813-1814 рр.)
І.Кримська війна (Російська імперія, Османська імперія, 185353-1856 рр.)
3. Знайдіть та виправте  помилки у таблиці «Особистості, які вплинули на хід історії» (Кількість балів – 10 б.):
Історична особистість
Час, коли жила
Країна, де відбувалася її діяльність
Внесок історичної особистості в історичний розвиток людства
Юстиніан
VIІІ ст.
Правильно:
VI ст.
Візантійська імперія
Був засновником Східної Римської імперії
Правильно: Здійснив юридичну реформу, прийняв кодекс законів, який допоміг зміцнити центральну владу на території колишньої Східної Римської імперії
Данило Романович

ХІІ ст.
Правильно:
ХІІІ ст.
Галицько-Волинське князівство
Впродовж тривалого часу у союзі з монголами чинив опір експансії Великого князівства Литовського
Правильно: впродовж тривалого часу у союзі з Великим князівством Литовським чинив опір монгольській експансії
Кольбер
Друга половина XVII ст.
Прусське королівство
Правильно: Французьке королівство
Був прихильником принципу вільної торгівлі; уклав торговий договір з Англією, відкриваючи внутрішній ринок для дешевих англійських товарів
Правильно: Був протекціоністом, сприяв розвитку промисловості й торгівлі, водночас намагаючись встановити жорсткий контроль за ними з боку держави.. Вважав необхідним збільшення експорту та зменшення імпорту.
Меттерніх
Перша половина ХVIII ст.
Правильно: перша половина ХІХ ст.
Перша імперія у Франції
Правильно: Австрійська імперія
Головував на Віденському конгресі; намагався завадити посиленню Росії та Пруссії; був одним з організаторів Священного союзу
М. Цертелєв
Перша половина ХІХ ст.
Австрійська імперія
Правильно: Російська імперія
Видав «Історію Малоросії», поклав початок українській історичній науці
Правильно: Видав збірник «Опит собрания старинных малороссийских песен», поклав початок українській фольклористиці

4. Визначте причини та наслідки історичних явищ та подій (Кількість балів – 20 б.)
Причини
Подія, явище
Наслідки
2 б.
Промисловий переворот в Англії
2 б.
2 б.
Гайдамацький рух
2 б.
2 б.
Державний переворот 18 брюмера VIII року Республіки у Франції
2 б.
2 б.
Селянська реформа 1848 р.
2 б.
2 б.
Об’єднання  Німеччини.
2 б.
Приклад відповіді (якщо учень називав інші причини та наслідки, його відповідь була слушною, відображала сутність історичних процесів, відповідь зараховувалася):
Причини
Подія, явище
Наслідки
1.В Англії завершено економічне об’єднання країни, створення єдиного внутрішнього ринку
2.У суспільстві пануючою верствою населення стає буржуазія.До влади допущені представники буржуазії
3.Сформувалася конституційна монархія. Почала формуватися двопартійна система.
Це є свідоцтвом досягнення компромісу між земельною аристократією та буржуазією
4.Уряд проводить протекціоністську політику.
5.Внаслідок огороджувань у селі з’являються вільні робочі руки.
Промисловий переворот в Англії
1.Створення фабричної промисловості
2.Досягнення Англією промислової першості у світі
3.Формування класу найманих працівників
4.Перетворення Англії на аграрно-індустріальну країну
1.Посилення соціального гноблення українських селян на Правобережжі з боку польських феодалів.
2.Польські або полонізовнац українські шляхтичи та магнати виступали носіями національно-релігійного гніту. Застосовувалися війська для перетворення православних на уніатів, переслідувалися православні священники
Гайдамацький рух
Повстання закінчилося поразкою, але образи ватажків гайдамацького руху надихали український народ на визвольну боротьбу у майбутньому
Гайдамацький рух розхитав польську владу на Правобережній Україні, побічно сприяв діям російської імператриці Катерини ІІ, яка намагалася приєднати ці землі; розподілам Речі Посполитої
1.Відсутність у Директорії авторитету в суспільстві та сподівання великої буржуазії на встановлення «сильної» влади в особі Наполеона Бонапарта.
Директорія виявилася слабкою у розгромі повстань як правих сил (роялістське повстання у Парижі), так і лівих сил («Клуб рівних» Бабефа.
2. Прихильники республіки виявилися слабкими, щоб захистити її від посягань Наполеона. Бабеф був страчений, Карно та Пишегрю втекли.
3.Популярність Наполеона зросла через Італійський похід 1796-1797 рр. внаслідок якого лівий берег Рейну був приєднаний до Франції, в Італії були створені Цизальпінська та Лігурийська республіки
Державний переворот 18 брюмера у Франції
1.Встановлення одноосібної влади Наполеона Бонапарта, який спирається на армію.
Наполеон має одноосіне право законодавчої ініціативи (військова диктатура у демократичному одязі)
2.Політична стабільність сприяє зменшенню інфляції, пожвавлюється промисловість.
3.Буржуазія зберігає панівне становище в суспільстві, але краєра на державній службі відкрита для всі. Спроби створення нового дворянства (Почесний легіон)
4.Припинення переслідувань католицької церкви, укладення конкордату
1.Революційні події 1848 р. в Австрійській імперії.
2.Розгортання масового селянського руху (Галицьке селянське повстання 1848 р.)
Селянська реформа 1848 р.
1.Звільнення селян від особистої залежності, надання їм прав громадян держави та права власності на ту землю, якою за панщини вони користувалися на правах спадковості.
2.Отримання поміщиками повної компенсації (індемнізаці) – селяни сплачуюють 20-кратну вартість всіх повинностей.
3. Загострення проблеми малоземелля,
 значну частину їх (халупників і комірників) було «звільнено» зовсім без землі. У власність поміщиків перейшли майже всі ліси і пасовиська. Отже, збереглася економічна залежність селян від поміщиків
1.Становлення ринкового господарства, розвиток промисловості (гірнича справа, металургія, машинобудування), розвиток банківської  справи.
Головною перешкодою для подальшого економічного розвитку є роздрібленість Німеччини
2.Посилення Прусського королівства, інструментом економічного впливу якого на інші німецькі держави стає Митний союз.
3.Патріотичний підйом серед німецького суспільства внаслідок поширення ідей романтизму (захоплення історією середньовічної Німеччини), діяльності Національного союзу.
3.Послаблення Австрійської імперії внаслідок конфліктів між центральною владою та представниками певних національностей (Угорщина), економічним відставанням, фінансовою кризою.
Об’єднання  Німеччини.
1.Створення Німецької імперії – федеральної держави при гегемонії Пруссії.
2.Бурхливий розвиток економіки (промисловості, торгівлі, великих банків), проведення захисної митної політики.
3.Уніфікація права, введення єдиного судочинства.
4.Конфлікт між центральною владою та католицькою церквою, якаа репрезентувала південні німецькі землі. Світський характер набувають шлюб, освіта.

5.Прочитайте документ. На його основі напишіть невелике оповідання про історичну подію, що згадується в ньому. У вашому оповіданні має бути вказана дата та місце події, імена історичних діячів, які брали участь у неї. Який вплив на історичний розвиток українського народу мала ця подія? (Кількість балів – 10 б., назва події та її суть – 3 б., дата події – 1 б., місце події – 1 б., історичні діячі – 2 б., історичне значення – 3 б.)
«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії...
писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про... можливість існування України як окремої держави. ...за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус»
Ключі:
Засудження Тараса Шевченка. Документ є витягом з обвинувачувальної справи
26 травня 1847 р.
Санкт-Петербург
Обвинувачувальну доповідь склав шеф жандармів Олексій Орлов, Затвердив вирок імператор Микола І. Обвинувачення висунуто проти Тараса Шевченка, українського поета, громадсько-політичного діяча.
Тарас Шевченко перебував у засланні солдатом Оренбурзького окремого корпусу з 1847 по 1857 рр. Це негативно впливало на його літературну творчість (розрив звязків, заборона писати й малювати), а значить, заважало подальшому розвитку української літературної мови – основоположного чиннику існування самобутньої української нації. Водночас репресії з боку царату підвищили моральний авторитет Тараса Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївського братства. Братство, яке вперше розробило широку політичну програму національно-визвольного руху, яка стала дороговказом для його наступників.


6. Напишіть статтю про певну історичну подію/явище або особистість до розділу «Козацька доба в історії Донеччини» довідкового видання «Історія Донеччини – невід’ємна частина історії України». Чому, на вашу думку, саме ця подія/явище або особа свідчать про єдність політичного та духовного життя населення нашого краю у минулому зі всіма українськими землями? Який вплив мала ця подія/явище або діяльність особистості на історичний розвиток українського народу? (Кількість балів – 20 б.)
Ключі (події): заснування козаками Ізюмського слобідського полку містечка Соляне, фортеці Тор, Бахмут:

Заснування низовими запорізькими козаками фортеці Домаха (ХVII ст.), Кальміуської слободи та форпосту Кальміус – центру Кальміуської паланки Нової Січі (ХVIІI ст.).

Немає коментарів:

Дописати коментар